bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 15 lipca 2021
  • wyświetleń: 2429

Nie wszyscy lokatorzy gminnych mieszkań mogą do nich wracać

O przenoszeniu lokatorów gminnych mieszkań do innych lokali pisaliśmy niejednokrotnie. Tymczasem teraz pojawiły się informacje, że część z nich nie będzie mogła wrócić w rejony, w których niejednokrotnie spędzili całe życie.

Reklama

Coraz mniej pieców kaflowych w zasobach komunalnych
Nie wszyscy lokatorzy gminnych mieszkań mogą do nich wracać · fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB


W sprawie „przymusowych wysiedleń najemców z mieszkań komunalnych bez możliwości powrotu” - jak to określił w swej interpelacji - interweniował w bielskim Ratuszu radny Konrad Łoś.

- Coraz częściej docierają do mnie niepokojące sygnały, że najemcy lokali komunalnych z powodu remontu mieszkania bądź kamienicy zmuszani są do opuszczenia lokum, które często zajmowali przez dziesięciolecia, bez prawa powrotu na dotychczasowe miejsce - napisał przedstawiciel bielszczan.

I skierował do władz miasta szereg pytań, m.in. o to, „czy w omawianym procesie uwzględnia się aspekty społeczne oraz psychologiczne, jak np. przywiązanie do lokalu w którym najemca spędził nie rzadko całe swoje życie?” Oraz „co stoi na przeszkodzie, aby najemcy, którzy deklarują chęć powrotu do lokali po przeprowadzeniu prac remontowych mogli do nich wrócić ?"

Jak poinformował Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej, gminne lokale mieszkalne stanowią miejsce zamieszkania najemców, są ich domem w szerokim rozumieniu tego słowa.

- Trudno zatem pominąć „aspekt społeczny i psychologiczny". Dlatego też, jak już informowałem, każda sprawa jest traktowana indywidualnie i rozpoczyna się rozmową w mieszkaniu najemcy. Właściciel budynku zobowiązany jest do dbania o jego substancję, a jako wynajmujący zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i obiektywnie komfortowych warunków zamieszkiwania najemców, którzy niejednokrotnie z ulgą przyjmują informacje o remoncie i perspektywie lokalu zamiennego. Należy dodać, iż poprawa stanu technicznego oraz standardu mieszkaniowego zasobu komunalnego wymaga niejednokrotnie przebudowy i generalnego remontu budynku i całkowite uniknięcie dyskomfortu związanego ze zmianą miejsca zamieszkania przez najemców nie jest możliwe - napisał wiceprezydent.

I dodał, że ZGM podejmuje jednak „wszelkie możliwe działania, aby proces ten był jak najmniej uciążliwy, a potrzeby najemców uwzględnione w największym możliwym zakresie.

- Sam ustawodawca rozróżniając kwestie naprawy i remontu oraz okresu ich trwania narzucił określony sposób postępowania w przypadku kiedy zamierzenia/obowiązki remontowe wynajmującego będą uniemożliwiały najemcy zamieszkiwanie w dotychczas zajmowanym lokalu. Budynki w wyniku remontu generalnego podlegają daleko idącym zmianom - lokale zmieniają swój układ, powierzchnie, są łączone lub dzielone (mając na uwadze chociażby wprowadzanie sanitariatów z korytarzy do lokali). Z tego powodu, nawet gdyby remont zakończył się przed upływem 12 miesięcy najemcy nie mieliby możliwości powrotu do „starych" lokali - wyjaśnił Kamiński.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.