bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 7 lipca 2021
  • 11 lipca 2021
  • wyświetleń: 4704

Można wypowiedzieć się o linii kolejowej ze Skoczowa do Bielska-Białej

Trwają konsultacje dotyczące planowanej rewitalizacji linii kolejowej Skoczów-Bielsko-Biała. Każdy z mieszkańców regiony może wziąć w nich udział.

Reklama

Linia kolejowa Skoczów
fot. Archiwum


Jedna z firm na zlecenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka opracowuje Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)”

W ramach opracowania tego dokumentu wykonawca przeanalizował wstępne uwarunkowania występujące na linii kolejowej nr 190 i przedstawił propozycje dla punktów obsługi podróżnych.

- W celu opracowania optymalnych rozwiązań projektowych zwracamy się do mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja, z szeregiem pytań dotyczących realizowanego projektu. Otrzymane odpowiedzi oraz postulaty posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów realizowanego zamówienia - zachęcają do wzięcia udziału w konsultacjach ich organizatorzy.

Odpowiedzi na ankietę można wysyłać do dnia 14 lipca 2021 roku. Ankieta dostępna jest tutaj.

Wykonawca po przeprowadzeniu konsultacji społecznych przeanalizuje wyniki ankiet, a następnie zaproponuje ewentualne korekty w przypadku zgłoszenia uwag społeczności.

- Przeprowadzenie obiektywnych i bezstronnych konsultacji społecznych pozwoli na wybór najbardziej optymalnych rozwiązań przy jednoczesne minimalizacji negatywnego wpływu projektu na życie społeczności lokalnej - podkreślają organizatorzy konsultacji.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.