bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 7 lipca 2021
  • wyświetleń: 1319

Spółka Aqua ogłosiła nabór wniosków o przyznanie stypendiów

Aqua S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom i studentom w ramach programu Rodzina Plus. To program Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej skierowany do rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych (rodzinnych domów dziecka).

Reklama

Spółka Aqua ogłosiła nabór wniosków o przyznanie stypendiów
Spółka Aqua ogłosiła nabór wniosków o przyznanie stypendiów · fot. UM Bielsko-Biała


Spółka Aqua jest uczestnikiem programu Rodzina Plus, co roku przyznaje pomoc finansową 20 uczniom (10 ze szkół podstawowych i 10 ze szkół ponadpodstawowych) i 10 studentom. Z tej formy pomocy skorzystać mogą uczniowie SP od klas V oraz uczniowie dziennych szkół ponadpodstawowych i dziennych szkół policealnych -posiadający aktualną kartę programu Rodzina Plus.

Wnioski on-line oraz regulamin dostępne są na stronie www.aqua.com.pl w zakładce Rodzina Plus. Dokumenty należy wypełnić elektronicznie i przesłać: uczniowie - do 7 września 2021 roku, studenci - do 7 października 2021 roku.

Pomoc finansowa przyznawana przez AQUA skierowana jest do uczniów i studentów w wieku do 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia - w przypadku osób studiujących.

Kryteria decydujące o przyznaniu pomocy finansowej

Kryteria dla uczniów:
  • średnia arytmetyczna z ocen co najmniej 4,75 za rok szkolny 2020/2021, obliczana na podstawie świadectwa szkolnego (skan świadectwa szkolnego należy dołączyć do wniosku, oryginał świadectwa do wglądu na wniosek Aqua S.A. przy podpisaniu umowy). Pomoc przyznawana jest 10 uczniom danego rodzaju szkoły, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce (średnia ocen),
  • ryterium fakultatywne: w przypadku takich samych wyników średnich z ocen uzyskanych przez większą liczbę uczniów, dodatkowym kryterium decydującym o przyznaniu pomocy finansowej będzie wysokość deklarowanego miesięcznego dochodu brutto określonego na jednego członka rodziny za 2020 rok (kolejność przyznawania pomocy finansowej - od najniższego dochodu).


Kryteria dla studentów
  • średnia ważona z ocen co najmniej 4,0 za rok akademicki 2020/2021, potwierdzona przez uczelnię (skan zaświadczenia z uczelni należy dołączyć do wniosku, oryginał zaświadczenia do wglądu na wniosek Aqua S.A., przy podpisywaniu umowy), pomoc finansowa przyznawana jest 10 studentom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce (średnia ocen),
  • kryterium fakultatywne: w przypadku takich samych wyników średnich z ocen uzyskanych przez większą liczbę studentów, dodatkowym kryterium decydującym o przyznaniu pomocy finansowej będzie wysokość deklarowanego miesięcznego dochodu brutto określonego na jednego członka rodziny za 2020 rok (kolejność przyznawania pomocy finansowej - od najniższego dochodu).

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.