bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 2 czerwca 2021
  • wyświetleń: 809

Prowizja od spłaconego wcześniej kredytu musi zostać zwrócona!

Materiał partnera:

Wydawałoby się, że wraz z orzeczeniem TSUE z września 2019 roku skończyły się wszelkie wątpliwości co do zwrotów opłat bankowych w razie wcześniejszej spłaty kredytu. Jak to jednak bywa w naszym kraju, rzeczywistość okazuje się być nieco mniej różowa i jeśli sami sobie własnych pieniędzy nie wywalczymy, to ich nie zobaczymy. Co więc powinni zrobić klienci, by na pewno dostać od Santander Consumer Bank zwrot prowizji?

Prowizja od spłaconego wcześniej kredytu musi zostać zwrócona!


Aby wykonać zwrot prowizji, bank najpierw musi dostać nasz wniosekTo zawsze pierwszy krok do odzyskania należnych nam środków, jeśli bank - co wciąż się zdarza - nie kwapi się do załatwienia sprawy bez wzywania go do tego. Przygotowanie takiego dokumentu nie jest trudne i nie wymaga zbierania wielu informacji. Musimy rzecz jasna znać nasz numer umowy. Jeśli minęło kilka lat i sami już nią nie dysponujemy, pozostaje zwrócić się do banku o udostępnienie, co może wiązać się z opłatą.
Sam wniosek jest bardzo prostym pismem i nie musimy załącząć do niego żadnego uzasadnienia - zwrot opłat po prostu nam się zresztą należy zgodnie z prawem, o czym później. Wzór wraz z możliwością wygenerowania dokumentu gotowego do przesłania znajdziemy np. w serwisie Back2you.pl.
Jeśli bank nie uzna naszego roszczenia, nie należy składać broni - o ile w naszym przypadku jest ono zasadne, a więc nasz kredyt był wzięty i spłacony we właściwym momencie. Zdarza się, że niektóre banki jako istotną cezurę wyznaczającą im ramy postępowania wskazują wspomniane na początku orzeczenie TSUE z 11 września 2019 roku. Czy słusznie? Oczywiście nie, bo wówczas Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaprezentował po prostu wykładnię dotyczącą ustawy już będącej implementacją prawa unijnego. Aby otrzymać od jakiegokolwiek banku, w tym także Santander Consumer Bank zwrot prowizji, kredyt równie dobrze mógł być spłacony znacznie wcześniej.

Zwracając prowizję za wcześniej spłacony kredyt bank nie ma już wyboruPrzypomnijmy więc: podstawą naszego roszczenia jest Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku, która w życie weszła 18 grudnia 2011, zatem umów kredytowych zawartych od tej daty dotyczy. Co mówi?
Art. 49. 1.W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Przed niedawnym orzeczeniem TSUE banki miały wątpliwości zwłaszcza co do tego, czy raz pobrana wraz z udostępnieniem kredytu prowizja odnosi się do całego czasu trwania umowy. Przy czym, dodajmy, jednocześnie nie było to niejasne dla Rzecznika Finansowego czy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W maju 2016 roku obie instytucje wydały w tej sprawie wspólne stanowisko. Po wyroku pola do dyskusji na ten temat już nie ma i musimy otrzymać każdego banku, także np. Santander Consumer Bank zwrot prowizji i innych opłat w wymiarze proporcjonalnym do tego, o ile udało nam się skrócić umowę.

Aby wyciągnąć od banku zwrot prowizji, sięgnij po wsparcieTeoretycznie rozliczenie z nami po spłaconym wcześniej kredycie powinno nastąpić nawet bez kierowania jakiegokolwiek wniosku. W praktyce i on może okazać się nieskuteczny i dotyczy to wielu banków, choć, tak czy inaczej, od niego warto zacząć. Przeciągający zwrot prowizji Santander Bank, bądź jakikolwiek inny, można praktycznie niezawodnie przywołać do porządku wstępując na drogę sądową. Głównym problemem, poza koniecznością wyłożenia pewnych środków na związane z tym koszty, jest jednak czas. Ten, który stracimy na udział w postępowaniu oraz w oczekiwaniu na wyrok.

Prawdopodobieństwo wygrania takiego sporu jest jednak na tyle duże, że istnieją dziś na rynku podmioty gotowe nabyć od nas związane z nim roszczenie. Tego typu ofertę znajdziemy np. w serwisie Back2you.pl. Fachowcy zweryfikują dany przypadek i zaproponują nam cenę, po czym środki możemy odzyskać niemal od razu.