bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 12 maja 2021
  • wyświetleń: 3155

Dron sprawdzi, czy na ogródkach działkowych spalane są odpady

Od początku kwietnia strażnicy miejscy wykorzystując bezzałogowy statek powietrzny prowadzą akcję kontroli ogródków działkowych pod kątem nielegalnego palenia śmieci i odpadów zielonych.

Dron sprawdzi, czy na ogródkach działkowych spalane są odpady
Dron sprawdzi, czy na ogródkach działkowych spalane są odpady · fot. Straż miejska w Bielsku-Białej


- Patrole Referatu Ochrony Środowiska i Profilaktyki w trakcie codziennej służby kontrolują czy nie dochodzi do niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa pozbywania się odpadów. W myśl obowiązujących przepisów, odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni (uschnięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, przycięte krzewy) można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego użytku. W przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu należy dostarczyć je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych bądź przekazać je podmiotowi odbierającemu odpady komunalne - informuje straż miejska w Bielsku-Białej.

- Zgodnie z ustawą o odpadach "Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny". Przewidywana wysokość grzywny w postępowaniu sądowym wynosi do 5000 zł. Należy pamiętać, iż palenie na otwartych przestrzeniach tzw. odpadów biogennych, przyczynia się do niebezpiecznych dla zdrowia przekroczeń poziomów stężeń pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10 w powietrzu - dodaje bielska SM.

Dozwolone jest rozpalanie zorganizowanego ogniska w celach np. "rekreacyjnych". W takim ognisku w żadnym wypadku nie wolno spalać odpadów roślinnych z ogrodu dających uciążliwy dym, który jest tu kluczowy również dla sąsiadów mogących rościć swoich praw z powództwa cywilnego . Dlatego do tradycyjnego, zorganizowanego ogniska powinno trafiać wyłącznie odpowiednio przygotowane drewno opałowe (najlepiej o wilgotności do 20%), które będzie wydzielać minimalną ilość dymu i zanieczyszczeń do atmosfery.

- Planując rozpalenie ogniska, musimy wziąć pod uwagę także przepisy przeciwpożarowe. Tę kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - podkreślają strażnicy miejscy.

mp / bielsko.info
źródło: Straż Miejska Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.