bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 11 maja 2021
  • wyświetleń: 1056

Stopy procentowe bez zmian - co z inflacją?

Materiał partnera:

W środę 5 maja Rada Polityki Pieniężnej przekazała komunikat o utrzymaniu stóp procentowych NBP na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że Polacy wciąż mogą liczyć na tanie kredyty i pożyczki, a osoby posiadające oszczędności w bankach zastanawiać się nad lepszymi sposobami inwestowania swoich pieniędzy.

Stopy procentowe bez zmian - co z inflacją?


Aktualne stopy procentoweWysokość aktualnych stóp procentowych w Polsce to efekt trzykrotnego ich obniżania w marcu, kwietniu i maju 2020 roku. Obecnie wysokość stóp procentowych jest następująca (procenty w ujęciu skali rocznej):

  • stopa depozytowa 0,00%
  • stopa referencyjna 0,10%
  • stopa lombardowa 0,50%.


Stopy procentowe utrzymujące się na tak niskim poziomie występują nie tylko w Polsce. Tak, jak przewidywali eksperci z Paydaysverige.com, szwedzki bank centralny Riksbank ogłosił w ostatnim komunikacie, że utrzymuje stopy procentowe bez zmian - benchmark wynosi 0,00%. Tak niskie stopy procentowe, zarówno w Szwecji, jak i w Polsce dotychczas działały stymulująco na rynek zarówno mniejszych pożyczek, jak i większych kredytów ratalnych.

Inflacja przyspieszaWstępnie szacuje się, że w kwietniu tego roku inflacja w Polsce wyniosła 4,3% porównując z rokiem ubiegłym. W komunikacie wydanym w dniu 5 maja podkreślono fakt stale rosnących cen, w tym ropy naftowej i artykułów spożywczych. Wzrosły też ceny prądu czy wywozu odpadów. Narodowy Bank Polski przewiduje, że wskaźnik inflacji utrzyma się jeszcze przez następne kilkadziesiąt tygodni i wyniesie nieco więcej niż górna granica odchyleń od celu inflacyjnego. Ponadto bank centralny prognozuje, że wskaźnik inflacji może obniżyć się w roku 2022 po tym, gdy wygasną czynniki zwiększające dynamikę cen.

Pandemia znacząco zaburzyła podaż, dlatego inflacja wzrasta w całej gospodarce światowej. Dodano również, że pomimo niepewności, wiele banków centralnych pozostawia stopy procentowe na niskim poziomie, prowadzi skup aktywów oraz planują utrzymać luźną politykę pieniężną w niedalekiej przyszłości.

Co dalej?Narodowy Bank Polski potwierdził, że wciąż trwają operacje, w których zakupywane są skarbowe i dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa. Możliwe, że NBP zainterweniuje także na rynku walutowym. Według banku sytuacja w Polsce wciąż pozostaje niepewna ze względu na trudny do przewidzenia dalszy przebieg pandemii oraz jej wpływ na sytuację w Polsce i za granicą.

Rada Polityki Pieniężnej spotka się 9 czerwca i wtedy najprawdopodobniej będziemy mogli spodziewać się nowych komunikatów w sprawie ewentualnych zmian stóp procentowych. Jest to informacja, która w szczególności interesuje wszystkich kredytobiorców, gdyż podwyższenie stóp procentowych wpłynie na wysokość raty zadłużenia.