bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 11 września 2012
  • wyświetleń: 3958

Handzlik oskarżona o wyłudzenie

Pro­ku­ra­tura wystą­piła o ode­bra­nie immu­ni­tetu euro­po­słance PO Mał­go­rza­cie Handz­lik - poin­for­mo­wało radio RMF FM. Jest ona podej­rzana o wyłu­dze­nie pie­nię­dzy z kasy Par­la­mentu Europejskiego.

Małgorzata Handzlik
Małgorzata Handzlik · fot. www.poland-epp.eu


Jak podaje RMF, Mał­go­rzata Handz­lik miała wziąć pie­nią­dze na kurs języ­kowy, na któ­rym się nie poja­wiła. Według nie­ofi­cjal­nych informacji, cho­dzi o kwotę około 1,5 tysiąca euro.

Unijna insty­tu­cja kon­tro­lna prze­ka­zała sprawę pro­ku­ra­tu­rze w Warszawie, która wnio­skuje o ode­bra­nie posłance immu­ni­tetu. Radio RMF nie­ofi­cjal­nie dowie­działo się, że Mał­go­rzata Handz­lik zrezygnowała ze sta­no­wi­ska skarb­nika PO i PSL w Europarlamencie.

We wtorek poinformowała dziennikarzy, że zawiesiła swoje członkostwo w Platformie Obywatelskiej do czasu wyjaśnienia podejrzeń o wyłudzenie przez nią pieniędzy z kasy europarlamentu.

new / bielsko.info, źródło: RMF FM

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.