Reklama

Wiadomości

  • 22 kwietnia 2021
  • wyświetleń: 2208

Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej

Do systemu ITS włączone zostaną kolejne arterie komunikacyjne o długości 11 km, w tym w szczególności ciąg drogi wojewódzkiej nr 942.

Pierwsza część kolejnego etapu rozbudowy systemu ITS zakończona
System ITS zakłada m.in. monitoring na skrzyżowaniach · fot. MZD Bielsko-Biała


W Bielsku-Białej jest prowadzona rozbudowa funkcjonalna i terytorialna istniejącego Inteligentnego Systemu Transportowego. Przyczyni się to do usprawnienia ruchu zarówno w segmencie transportu publicznego jak i indywidualnego. Inwestycja stanowi kontynuację zrealizowanego w latach 2014-2018 projektu pn.: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”.

Do systemu ITS włączone zostaną kolejne arterie komunikacyjne, w tym w szczególności ciąg drogi wojewódzkiej nr 942, która rozpoczyna się na węźle Bielsko-Biała-Wapienica na drodze ekspresowej S52, w granicach miasta biegnie ulicami: Międzyrzecką, Cieszyńską, śródmiejską obwodnicą zachodnią oraz ulicą Bystrzańską.

Projekt obejmuje m.in.: rozbudowę systemu zarządzania ruchem i podsystemu monitoringu wizyjnego na kolejnych skrzyżowaniach dróg, rozbudowę podsystemu dynamicznej informacji pasażerskiej, a również budowę systemu dynamicznej informacji dla kierowców, w tym m.in.: informacji parkingowej oraz informacji zmiennej treści.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego względem transportu indywidualnego, co przyczyni się do wzrostu liczby osób korzystających z transportu publicznego, a tym samym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń generowanych przez transport indywidualny.

Efektem realizacji projektu będą:

  • zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu w obrębie miasta Bielska-Białej,
  • zwiększenie liczby osób korzystających z transportu publicznego,
  • skrócenie czasu przejazdu taborem publicznej komunikacji pasażerskiej,
  • poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza z sektora transportowego, CO2 i hałasu,
  • zwiększenie przepustowości dróg miejskich,
  • szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego,
  • redukcja liczby wypadków.


Umowa na realizację projektu pn. „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej” została zawarta w dniu 25 lutego. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.5.2 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 11 438 546,39 PLN
Dofinansowanie EFRR: 999 219,33 PLN

ar / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała, MZD Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.