bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 15 kwietnia 2021
  • wyświetleń: 2812

Będzie miejsce dla starszych i młodych w Białej Krakowskiej

Na osiedlu Biała Krakowska powstanie świetlica dla dzieci oraz klub seniora. To oczekiwane przez mieszkańców miejsca. Już teraz pojawiły się głosy, by były one ogólnodostępne.

Senior i dziecko
Będzie miejsce dla starszych i młodych w Białej Krakowskiej · fot. pixabay.com


Z zapytaniem o zasady dostępności pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”, które znajdować się będą w jednym z bloków mieszkalnych na osiedlu komunalnym przy ulicach Wapiennej i Solskiego, do władz Bielska-Białej zwrócił się radny Tomasz Wawak. Jak podkreślił, cieszy się, że świetlicę dla dzieci oraz klub seniora ulokowane zostaną właśnie na osiedlu Biała Krakowska.

- Zwracam jednak uwagę, że od wieli lat Rada Osiedla Biała Krakowska, a także mieszkańcy wypowiadający się na zebraniach sprawozdawczych rady, podkreślają potrzebę istnienia ogólnodostępnej oferty kulturowo-rekreacyjnej w tej dzielnicy miasta. Wynika to choćby z faktu starzenia się populacji osiedla, a także oddalenia od niego najbliższych placówek tego typu dla dzieci czy osób starszych - opisał przedstawiciel bielszczan w swej interpelacji.

Dlatego zwrócił się jednocześnie z wnioskiem o ustalenie w przyszłości reguł funkcjonowania świetlicy dla dzieci i klubu seniora w taki sposób, aby miejsca te mogły być w pełni dostępne dla wszystkich mieszkańców.

- Zauważam również, że na terenie osiedla zlokalizowana jest Świetlica Środowiskowa nr 5 „Iskierka”, która z powodzeniem pełni funkcje placówki wsparcia dziennego dla najmniejszych mieszkańców osiedla. Dlatego uważam, że w planowanej, nowej placówce należy rozszerzyć formułę wsparcia dziennego o formułę ogólnodostępności dla wszystkich dzieci z osiedla - stwierdził Wawak.

Jak dowiadujemy się w bielskim Ratuszu, w jednym z planowanych budynków osiedla komunalnego w rejonie ulic Wapiennej i Solskiego lokale zostały zaprojektowane w uzgodnieniu z ich przyszłymi użytkownikami: świetlica dla dzieci z Zespołem Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”, a Klub Seniora z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

- Po wykonaniu całości inwestycji lokale te zostaną przekazane tym instytucjom i to one będą ustalać zasady dostępności raz ofertę kulturalno-rekreacyjną - poinformował Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

Dodał, że placówki wsparcia dziennego funkcjonujące na terenie naszego miasta działają w oparciu o zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówki te dostępne są dla wszystkich dzieci mieszkających w Bielsku-Białej i zlokalizowane są w taki sposób, aby jak największa liczba odbiorców mogła z nich skorzystać. Z kolei pobyt w nich jest dobrowolny o nieodpłatny.

- Kluby Seniora są ośrodkami wsparcia i działają w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Ośrodki są przeznaczone dla wszystkich starszych mieszkańców miasta, nie istnieje tzw. rejonizacja. Są one dedykowane osobom nieaktywnym zawodowo, głównie samotnym, które z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych - wyjaśnił wiceprezydent.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.