REKLAMA WYBORCZA

Wiadomości

  • 5 kwietnia 2021
  • 8 kwietnia 2021
  • wyświetleń: 6380

Rankiem szkolny, wieczorem miejski parking przy SP 25?

W dni robocze byłby parkingiem szkolnym, poza tym czasem służyć by miał osobom szukającym odpoczynku w Cygańskim Lesie. Pojawił się pomysł, by miejsca parkingowe przy Szkole Podstawowej numer 25 udostępnić mieszkańcom całego miasta, nie tylko rodzicom uczniów. Na to jednak - jak się okazuje - brak środków…

W związku z ograniczoną ilością miejsc parkingowych dla terenów rekreacyjnych zlokalizowanych w Cygańskim Lesie, o rozważenie możliwości przejęcia terenu parkingu szkolnego przy Szkole Podstawowej numer 25 przy ulicy Pocztowej, zapytał radny Jerzy Bauer. Parking miałby być dostępny przez cały tydzień.

- Obecnie funkcjonujący parking służy rodzicom przywożącym dzieci na zajęcia szkolne od poniedziałku do piątku a w soboty i niedziele jest zamknięty i niewykorzystany. Stworzenie miejskiego parkingu funkcjonującego w dniach roboczych jako parking szkolny a w dni wolne od zajęć jako ogólnodostępny dla korzystających z przyległych terenów rekreacyjnych znacznie poprawiłoby organizację ruchu w tym rejonie - wyjaśnił przedstawiciel bielszczan.

Jak dowiadujemy się w bielskim Ratuszu, stworzenie miejskiego parkingi na terenie szkolnym jest możliwe, ale wymaga określonych środków finansowych niezabezpieczonych w budżecie miasta na rok 2021. Natomiast jak poinformował Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej, Miejski Zarząd Dróg prowadzi prace prace projektowe związane z rozbudową ulicy Pocztowej.

- W ramach prac koncepcyjnych, z uwago na znaczny deficyt miejsc parkingowych, w tym rejonie założono budowę około 79 miejsc postojowych zlokalizowanych ukośnie do krawędzi jezdni opisał.

Wiceprezydent podkreślił jednak, że pomysł ten zweryfikowany został poprzez szczegółową inwentaryzację istniejącego drzewostanu.

- W jej wyniku uznano, że byłaby to znaczna ingerencja w istniejącą zieleń, pociągająca za sobą obszerną wycinkę na terenie leśnym. Zredukowano zatem liczbę miejsc postojowych do 32, sytuując je równolegle do krawędzi jezdni. Zmiana sposobu lokalizacji miejsc w sposób istotny ograniczyła zakres wycinki drzew będących w bezpośredniej kolizji - wyjaśnił Kucia.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.