bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 24 marca 2021
  • wyświetleń: 4901

Wzrosną koszty odbioru odpadów komunalnych? Ratusz uspokaja

- Nie jest planowana podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Bielsku-Białej - informuje bielski Ratusz. Magistrat podał również, na co składają się wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

suez, śmieci, odpady, wywóz
Wzrosną koszty odbioru odpadów komunalnych? Ratusz uspokaja · fot. SUEZ


Na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą uiszczają mieszkańcy, składa się nie tylko koszt odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez wykonawcę tego zadania wybranego w drodze przetargu nieograniczonego, ale także ich zagospodarowanie i koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami.

Ratusz nie planuje podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami
Wzrosną koszty odbioru odpadów komunalnych? Ratusz uspokaja · fot. UM Bielsko-Biała


Od 1 lipca zmianie ulegnie metoda rozliczenia świadczonych usług z podmiotem odbierającym odpady komunalne, bowiem zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, wynagrodzenie będzie zależne od liczby ton odebranych odpadów, a nie wypłacane ryczałtowo, tak jak to było dotychczas.

- Tak więc na ten moment nie można jednoznacznie wskazać o ile - jeśli w ogóle - wzrosną koszty odbioru odpadów komunalnych. Dodatkowo - w wyniku uwzględnienia postulatów mieszkańców zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych dotyczących uchwał związanych z gospodarką odpadami - w nowym kontrakcie obowiązującym od 1 lipca zostanie zwiększona częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych - dla domów jednorodzinnych odbiór będzie się odbywał raz na kwartał (do tej pory był raz na pół roku), natomiast dla nieruchomości wielolokalowych raz na dwa miesiące (dotychczas raz na kwartał) - informuje bielski Ratusz.

- Urząd Miejski na bieżąco reaguje na pojawiające się problemy oraz zawsze stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom, i tak np. w minionym roku w kwietniu, maju oraz październiku zorganizowano dodatkowe odbiory odpadów zielonych. W grudniu na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi odbył się dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych, a w okresie Bożego Narodzenia zorganizowano nadprogramowy odbiór frakcji: Papier oraz Metale i Tworzywa Sztuczne - dodaje magistrat.

Wydział Gospodarki Odpadami podejmuje działania w celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami, dlatego też od 20 lipca do 30 września zeszłego roku prowadził akcję informacyjną dotyczącą konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kampania prowadzona była za pośrednictwem mediów oraz strony internetowej Urzędu Miejskiego.

- W wyniku podjętych działań do systemu gospodarowania odpadami przybyło 2.260 osób, dzięki czemu wzrosły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warto podkreślić, że dążenia do objęcia wszystkich osób zamieszkujących w Bielsku-Białej systemem gospodarowania odpadami trwają nadal - podkreśla Urząd Miejski.

- Biorąc pod uwagę nadwyżkę budżetową powstałą w 2020 r., a także działania podejmowane na rzecz uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, należy podkreślić, że system gospodarowania odpadami w naszym mieście się bilansuje, a co za tym idzie - nie jest planowane podnoszenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - informuje z kolei Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.