bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 20 marca 2021
  • wyświetleń: 1931

Pakiet kontrolny spółki Aqua S.A. w rękach miasta

Miasto Bielsko-Biała może wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych akcji spółki Aqua S.A., które stanowią pakiet kontrolny spółki - zdecydował 10 marca br. Sąd Okręgowy w Katowicach.

oczyszczalnia ścieków
Oczyszczalnia ścieków spółki Aqua w Komorowicach · fot. AQUA / spacery360.pl


XIII Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Katowicach postanowieniem wydanym 10 marca 2021 r. uchylił swoje wcześniejsze postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia spółki Veolia Voda (Sofia) B.V.

Veolia, która jest mniejszościowym akcjonariuszem Aquy (posiada 4.309,402 głosy, które stanowią 33,18 proc. ogólnej liczby głosów), domagała się ustalenia, że gmina Bielsko-Biała utraciła i nie może wykonywać prawa głosu z 6.631.553 akcji spółki Aqua S.A. Sąd oddalił również wniosek o zabezpieczenie tego roszczenia złożony przez Veolię 14 stycznia br.

- Oznacza to, że Sąd Okręgowy w Katowicach przyznał rację argumentom podniesionym przez miasto Bielsko-Biała oraz samą spółkę Aqua S.A. w złożonych zażaleniach, zaś forsowane przez Veolię tezy uznane zostały za niewiarygodne. Potwierdzono w ten sposób, że Bielsko-Biała może wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych akcji Aquy, które stanowią pakiet kontrolny spółki, co ma istotne znaczeniu dla setek tysięcy mieszkańców Bielska-Białej oraz licznych gmin okalających miasto - mówi prezydent Jarosław Klimaszewski.

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Katowicach z 10 marca ma niebagatelne znaczenie dla oceny prawdziwości oświadczeń rozpowszechnianych przez spółkę Veolia. Wcześniejsze postanowienie w tej sprawie wydane zostało wyłącznie na podstawie twierdzeń i informacji zaprezentowanych przed sądem przez Veolię. Miasto Bielsko-Biała nie miało wiedzy o złożeniu przez Veolię 14 stycznia 2021 r. wniosku o zabezpieczenie, nie mogło więc przedstawić wówczas swoich racji.

Wniesione przez miasto oraz spółkę Aqua S.A. zażalenia zawierały obszerną argumentację wskazującą jednoznacznie, że nie zaistniały żadne okoliczności czy zdarzenia, które uzasadniałyby zakazanie miastu Bielsko-Biała wykonywania prawa głosu z pakietu kontrolnego akcji Aquy. Po zapoznaniu się z tymi stanowiskami Sąd Okręgowy w Katowicach uznał tezy stawiane przez Veolię za nieuzasadnione i postanowił niezwłocznie uchylić swoją wcześniejszą decyzję. Rozstrzygnięcie to kładzie się cieniem na wszystkich oświadczeniach Veolii dotyczących spółki Aqua S.A., które w ostatnim czasie były rozgłaszane przez tego holenderskiego inwestora.

- Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach jest niezmiernie ważne dla Bielsko-Białej oraz wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z usług spółki Aqua w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Podjęta przez Veolię próba destabilizacji sytuacji wewnętrznej w tej spółce nie powiodła się, zaś miasto Bielsko-Biała, korzystając z pełni przysługujących mu praw, nadal będzie mogło dbać o to, by podstawowa działalność Aqua S.A. prowadzona była bez zakłóceń - zapewnia prezydent Bielska-Białej.

Orzeczenie sądu z 10 marca z pewnością nie kończy sporu korporacyjnego wywołanego przez Veolię oraz wymierzonego przeciwko miastu i spółce Aqua. Dowodzi ono jednak, że formułowane przez holenderskiego inwestora twierdzenia o rzekomych nieprawidłowościach czy sankcjach korporacyjnych, mających w konsekwencji obciążać Bielsko-Białą, zostały ocenione przez sąd jako nieprawdopodobne.

- Uchylenie wcześniejszego postanowienia z 3 lutego 2021 r. przez Sąd Okręgowy w Katowicach wskazuje, że argumenty przedstawione przez miasto Bielsko-Biała w ramach wniesionego zażalenia zostały uznane za oczywiście uzasadniające zmianę pierwotnego rozstrzygnięcia. Sądy bardzo rzadko stosują tę instytucję, gdyż jest ona zarezerwowana dla sytuacji, w których wadliwość wcześniejszego orzeczenia - w świetle całości zebranego materiału - jest jaskrawa. Miastu udało się przekonać sąd do konieczności niezwłocznego dokonania autokorekty, co z pewnością wpływa pozytywnie na stabilność sytuacji w spółce Aqua - mówi Karol Szymański, członek zarządu Kancelarii RKKW, która reprezentuje Bielsko-Białą w sporze z Veolią.

BM / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.