bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 12 lutego 2021
  • wyświetleń: 2071

Co dalej z nasadzeniami przy ścieżce wzdłuż rzeki Wapienica?

Miłośnicy spacerów jak i rekreacji rowerowej mogą korzystać ze ścieżki wzdłuż rzeki Wapienica przygotowanej specjalnie pod ich potrzeby. Jednak stan nasadzeń roślin na jej terenie budzi zdziwienie - wiele z nich obumarło. Jak się okazuje, wykonawca inwestycji nie reaguje na wezwania do poprawy tego stanu mimo iż dał gwarancję.

Dolina rzeki Wapienica
Dolina rzeki Wapienica · fot. bielsko.info


Z danych bielskiego magistratu wynika, że na terenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica na odcinku od ul. Cieszyńskiej do ul. Leśników nasadzono 165 drzew (90 klonów i 75 lip) oraz 5 cisów. Nie wszystkie rośliny się przyjęły. Na dzień 4 lutego 2021 istniała konieczność uzupełnienia 3 klonów, 25 lip i cisa. Ponadto obumarły nasadzenia w pasie zieleni pomiędzy ścieżką a chodnikiem.

Niestety, poprawa tego stanu napotyka na problemy. - Pomimo tego, iż jesienią ubiegłego roku minęły dwa lata od oddania do użytku mieszkańców fragmentu ścieżki (…) w ramach pierwszego etapu inwestycji, to docelowy sposób administrowania tym terenem nie został uregulowany - stwierdził bielski radny Konrad Łoś.

I wyjaśnił, że teren ścieżki po remoncie nie został oficjalnie przekazany Wydziałowi Gospodarki Miejskiej. A to powoduje konkretne skutki, za które płacą mieszkańcy.

- Naczelnik wydziału wskazuje, że uniemożliwia to konieczność wyegzekwowania wymiany nieprzyjętych drzew od wykonawcy przez Miejski Zarząd Dróg. Zatem proszę o szczegółowe poinformowanie, jakie środki i z jakim skutkiem zostały zastosowane wobec wykonawcy celem realizacji obowiązku wynikającego z umowy? Czy wykonawca uchyla się od swoich obowiązków? - dopytywał przedstawiciel bielszczan.

Łoś dodał, że brak przekazania trenu co najmniej od czerwca ubiegłego roku powoduje, że nie można ulokować ławek wzdłuż ścieżki, pomimo, iż zostały zakupione.

Jak dowiadujemy się w bielskim Ratuszu, wykonawca budowy wspomnianej ścieżki udzielił gwarancji do 24 października 2025 roku.

- W ubiegłym roku wykonawca został wezwany pisemnie, a także telefonicznie do poprawy mocowania drzewek do palików, do wymiany uschniętych i zamierających drzewek oraz odtworzenia nasadzeń roślin kwietnikowych i krzewiastych - poinformował Adam Ruśniak, zastępca prezydenta Bielska-Białej. - W związku z brakiem przystąpienia do robót naprawczych wykonawca zostanie wezwany ponownie do uzupełnienia nasadzeń do 30 kwietnia 2021 roku. Jeżeli się nie wywiąże, zarząd dróg zleci nasadzenia w ramach gwarancji na koszt wykonawcy - zapewnił.

Wiceprezydent dodał, że "w sprawie uregulowania kwestii formalnych związanych z administrowaniem terenem przygotowywany jest przez Miejski Zarząd Dróg protokół przekazania Wydziałowi Gospodarki Miejskiej".

raz / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.