bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 1 lutego 2021
  • wyświetleń: 797

Na koniec roku niewielki wzrost bezrobocia w Bielsku-Białej

Sytuacja na lokalnym rynku pracy napawa lekkim optymizmem. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej nie wpłynął w grudniu żaden wniosek w sprawie planowanych zwolnień grupowych, a stopa bezrobocia w Bielsku-Białej na koniec roku wyniosła 2,7 proc. - wzrosła tylko o 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Na koniec roku niewielki wzrost bezrobocia w Bielsku-Białej
Na koniec roku niewielki wzrost bezrobocia w Bielsku-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia 31 grudnia 2020 r. wniosła w kraju 6,2 proc. (wzrost o 0,1 proc.) - w województwie śląskim 4,9 proc. (wzrost o 0,1 proc.) i w naszym mieście 2,7 proc. (wzrost o 0,1 proc.).

- W grudniu 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej odnotowano wzrost w ewidencji liczby bezrobotnych o 73 osoby w stosunku do listopada 2020 r. Zarejestrowano 633 osoby, tj. o 96 osób mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 73,1 proc. to bezrobotni powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 55,9 proc. stanowiły kobiety. 8 proc. z ogółu osób zarejestrowanych w grudniu 2020 r. - to osoby, które poprzednio nigdy nie pracowały. Zarejestrowano również 41 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 20 proc. osób - informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej Marek Hetnał.

989 wolnych miejsc pracy zgłoszono w grudniu 2020 r., to jest o 139 więcej niż w miesiącu poprzednim. Wśród nich 11 adresowanych było do osób niepełnosprawnych. Zgłoszono 978 wolnych miejsc pracy w ramach ofert niesubsydiowanych oraz 11 miejsc pracy subsydiowanej.

W grudniu do Powiatowego Urzędu Pracy nie wpłynęła żadna informacja dotycząca zamierzonych zwolnień grupowych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

- Od początku 2020 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało łącznie 558 bezrobotnych, w tym - 167 osób skierowano na staż, 26 osób - na szkolenie, 24 osoby - do prac społecznie użytecznych, 46 osób - do robót publicznych, 47 osób do prac interwencyjnych oraz 59 osób - do pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia miejsca pracy. 180 osób otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 8 osób - bon na zasiedlenie, a 1 osobę skierowano do pracy w ramach refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia - przekazuje dyrektor PUP.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.