Wiadomości

  • 21 stycznia 2021
  • wyświetleń: 3833

Rozbudowa Cieszyńskiej - plan robót w zimie i zmiana organizacji ruchu

Największa prowadzona obecnie inwestycja drogowa w Bielsku-Białej nie ma szczęścia do pogody. W ubiegłym roku intensywne deszcze wstrzymały pracę, a teraz silne opady śniegu i niskie temperatury ograniczają możliwości prac na rozbudowywanej ulicy Cieszyńskiej. W związku z zaistniałą sytuacją przygotowany został wariantowy plan robót rozpisany do połowy marca tego roku. Zaplanowano trzy zmiany organizacji ruchu.

Rozbudowywana ul. Cieszyńska zimą
Rozbudowywana ul. Cieszyńska zimą · fot. MZD w Bielsku-Białej


Zmiany organizacji ruchu będą wprowadzane w zależności od postępu prac. Na odcinku od ronda u wlotu na ul. Nowomiędzyrzecką do ronda przy ul. Jaworzańskiej ma zostać wprowadzona docelowa organizacja ruchu z dwoma pasami na obu jezdniach. Dzięki zakończeniu budowy mostu na rzece Wapienica, pomiędzy rondem z ul. Jaworzańską a rondem przy ul. Wapienickiej ruch zostanie przeniesiony na docelowe jezdnie (po jednym pasie ruchu). Jeśli warunki pozwolą, na fragmencie ul. Cieszyńskiej od granicy miasta do ronda z ul. Międzyrzecką będą wykonywane prace brukarskie. Wiąże się to jednak z wprowadzeniem na około tydzień ruchu wahadłowego.

Przy małej pokrywie śniegu i niewielkich ujemnych temperaturach na najbardziej rozkopanym fragmencie ul. Cieszyńskiej - pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Wapienicką i Stanisława Skrzydlewskiego - planowane są takie prace, jak: wywóz nadmiaru gruntu, budowa fundamentów ekranów akustycznych, montaż balustrad, zabudowa oraz regulacja krat i włazów. Możliwa jest także budowa kanalizacji deszczowej w rejonie wjazdu na lotnisko, przebudowa pobliskiej sieci energetycznej niskiego napięcia, budowa elementów kanalizacji deszczowej czy montaż barierek dla pieszych.

Po roztopie pokrywy śniegu i ustaniu zmarzliny gruntu - przy dodatnich temperaturach - możliwa zaś będzie kontynuacja robót brukarskich na odcinkach chodników po obu stronach ul. Cieszyńskiej od granicy miasta w kierunku ronda przy ul. Nowomiędzyrzeckiej oraz w rejonie nowego mostu na rzece Wapienica i dalej w kierunku skrzyżowania z ul. Skrzydlewskiego. Na odcinku od Ronda Czesława Niemena do ul. Jesionowej zaplanowano także budowę nasypu pod poszerzenie korony drogi. Tu także przy sprzyjających warunkach atmosferycznych będą się odbywać roboty brukarskie.

W warunkach zbliżonych do zera stopni Celsjusza możliwe będą też - budowa sieci szerokopasmowej, betonowanie głowic pali pod ekrany akustyczne oraz roboty stabilizujące podłoże. W planach jest także budowa krawężników w ciągu głównym ulicy Cieszyńskiej - pomiędzy ulicami Nowogościnną a Skrzydlewskiego.

Za zabezpieczenie zimowe terenu budowy wraz z utrzymaniem chodników odpowiada wykonawca, który do prac porządkowych oddelegował wyposażone w odpowiedni sprzęt ekipy pracowników.

ar / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.