Wiadomości

  • 9 stycznia 2021
  • wyświetleń: 3876

Klub Nauczyciela stał się agendą Miejskiego Domu Kultury

Nie sprawdziły się obawy niektórych bielszczan co do niepewnego losu Klubu Nauczyciela. W związku z reorganizacjami przeprowadzanymi w miejskich instytucjach, obawiano się bowiem likwidacji tego ważnego dla wielu seniorów miejsca.

Wnętrze Klubu Nauczyciela w Bielsku-Białej
Wnętrze Klubu Nauczyciela w Bielsku-Białej · fot. mzo.bielsko.pl


Przypomnijmy, pod koniec zeszłego roku do bielskiego radnego Rafała Ryplewicza dotarły niepokojące informacje co do przyszłości Klubu Nauczyciela. Chodzi m.in. O likwidację jednostki nadzorującą placówkę, tj. Miejskiego Zarządu Oświaty, który ma się stać wydziałem w strukturze urzędu miasta.

- Nie było żadnej informacji co się wówczas stanie z Klubem Nauczyciela. Spekuluje się, że może przejdzie pod kulturę - informuje Ryplewicz. - Najbardziej daleko idące obawy dotyczą nawet likwidacji klubu lub jego połączenie z innym środowiskiem - podkreślał przedstawiciel bielszczan.

W odpowiedzi Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej przyznał, że Klub Nauczyciela prowadzi przede wszystkim działalność kulturalną adresowaną do środowiska emerytowanych nauczycieli i szeroko pojętego środowiska oświatowego.

- W klubie odbywają się spotkania okolicznościowe, odczyty, wystawy prac autorskich, warsztaty rękodzielnictwa, których uczestnikami są właśnie osoby starsze ze wspomnianych środowisk. Często jest to dla nich jedyna alternatywa aktywności społecznych, dlatego miejsce to cieszy się dużym zainteresowaniem - odpisał wiceprezydent.

I poinformował, że w związku z reorganizacją Miejskiego Zarządu Oświaty, w wyniku której powołany został Wydział Edukacji i Sportu oraz Centrum Usług Wspólnych, "nie ma możliwości dalszego funkcjonowania Klubu Nauczyciela w tych obszarach działań".

- Biorąc to pod uwagę, a także mając na uwadze potrzebę zapewnienia środowiskom seniorów naszego miasta różnych form aktywności, Klub Nauczyciela stał się agendą Miejskiego Domu Kultury, a dotychczasowi pracownicy MZO zatrudnieni do realizacji zadań klubu stali się od 1 stycznia 2021 roku pracownikami Miejskiego Domu Kultury - wyjaśnił Kucia.

raz / bielsko.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.