bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 9 października 2020
  • wyświetleń: 2225

Park Włókniarzy i plac Mickiewicza okiem mieszkańców miasta

Park Włókniarzy jest głównie miejscem odpoczynku na świeżym powietrzu, spaceru, obcowania z przyrodą - taki wniosek płynie z konsultacji społecznych w sprawie przebudowy pl. Adama Mickiewicza oraz modernizacji Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

park włókniarzy
Park Włókniarzy · fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB


Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy pl. Adama Mickiewicza oraz modernizacji Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej prowadzone były w terminie od 10 września do 17 września 2020 r. Ich celem było zebranie wniosków, opinii oraz uwag mieszkańców miasta dotyczących ustalenia szczegółów, które posłużą jako wytyczne do opracowania projektu parku.

Z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, konsultacje społeczne zostały zaplanowane w formie ankiety zawierającej pytania dotyczące przedstawionej koncepcji projektowej. Zgodnie z przyjętym terminarzem procesu konsultacyjnego, w dniach 10-17 września 2020 roku na stronie internetowej Urzędu Miasta dostępny był elektroniczny formularz konsultacyjny, który został wypełniony przez 22 osoby prywatne, instytucje lub organizacje.
Zdecydowania większość ankietowanych mieszka w najbliższym sąsiedztwie parku, odwiedzając go kilka razy w tygodniu, rzadziej - codziennie lub kilka razy w miesiącu. Znaczący jest fakt, że o parku wypowiadali się głównie mieszkańcy, którzy znają i użytkują ten teren. W konsultacjach wzięły udział zarówno młodsze, jak i starsze osoby, przedział wiekowy ankietowanych był zróżnicowany.

Analiza ankiety pod kątem potencjalnego spędzania czasu w parku wykazała, że najczęściej mieszkańcy chcieliby w nim spacerować, obserwować przyrodę oraz odpoczywać na świeżym powietrzu. Najrzadziej wybierana odpowiedź dotyczyła przechodzenia przez teren w drodze do szkoły czy pracy. Oznacza to, że mieszkańcy chcą zatrzymać się na dłużej w przestrzeni parku, by móc korzystać z jego walorów.

Mieszkańcy widzą potrzebę nawiązania do historii tego miejsca, głównie poprzez historyczny dobór drzewostanu, ale także poprzez umieszczenie na terenie tablic wraz z dawnymi fotografiami. Według ankietowanych, najbardziej potrzebnymi elementami małej architektury, jakie powinny znaleźć się w parku, są ławki, kosze, stojaki na rowery, a także pergole. Przedstawiona w koncepcji forma ogrodu doświadczeń dla dzieci spotkała się z różnymi opiniami mieszkańców. Pojawiły się propozycje stworzenia naturalnego placu zabaw, wkomponowanego w przestrzeń parku poprzez zastosowanie drewnianych elementów. Mała architektura również powinna być wykonana głównie z naturalnych materiałów, takich jak drewno czy kamień.

Co do formy roślinności, jaka powinna dominować w parku, wskazywano zarówno drzewa liściaste i iglaste, jak i krzewy ozdobne, pnącza, rabaty z kwiatami, powierzchnie trawiaste czy trawy ozdobne. Bardzo ważnym aspektem dla użytkowników jest należyta pielęgnacja i ochrona zieleni oraz wyposażenia parku.

Analizując odpowiedzi mieszkańców na pytania otwarte, największą ich obawą są niebezpieczeństwa związane z życiem społecznym, w tym akty wandalizmu i zaśmiecanie terenu. Ankietowani zwracają uwagę na pilną potrzebę montażu monitoringu i oświetlenia parku. Poruszano także problem ścieżki rowerowej przebiegającej przez park. Część mieszkańców obawia się również zbyt dużej ingerencji i zniszczenia naturalnego charakteru parku na etapie realizacji inwestycji.

Mieszkańcy wyrażali również swoją opinię na temat miejsc, które nie są objęte zakresem koncepcji projektowej, ale stanowią bliskie sąsiedztwo i wpływają na odbiór parku. Pojawiały się propozycje zagospodarowania dawnych kortów tenisowych oraz Pawilonu Lodowego, a także obawy związane z działalnością sąsiadującego z placem Adama Mickiewicza Klubu Miasto.

Analiza ankiet ukazuje kierunek, w którym należy podążać przy modernizacji parku oraz placu. Park Włókniarzy jest głównie miejscem odpoczynku na świeżym powietrzu, spaceru, obcowania z przyrodą. Wśród opinii przekazanych przez mieszkańców zauważalne są problemy: brak wystarczającej ochrony terenu oraz nieuregulowany ruch rowerowy w parku. Podzielone są opinie dotyczące miejsca zabaw dla dzieci. Wszyscy zgodnie uważają, że park ma wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz wartość historyczną, o którą należy zadbać i pielęgnować w sposób właściwy.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.