bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 25 września 2020
  • wyświetleń: 3273

Centrum Usług Wspólnych - nowa jednostka bielskiego UM

Nowa jednostka budżetowa - Centrum Usług Wspólnych powstanie 1 grudnia 2020 roku. Rada Miejska Bielska-Białej powołała ją na sesji 22 września w celu usprawnienia obsługi finansowo-księgowej placówek działających w obszarze pomocy społecznej.

Centrum Usług Wspólnych - nowa jednostka bielskiego UM
Centrum Usług Wspólnych - nowa jednostka bielskiego UM · fot. UM Bielsko-Biała


Stworzenie centrum przyczyni się do ujednolicenia procedur i procesów w obsługiwanym obszarze, co pozwoli na oszczędności podczas zakupu sprzętów i systemów, a także na lepsze wykorzystanie sprzętu oraz infrastruktury teleinformatycznej. Zminimalizowane zostanie także ryzyko braku lub ograniczeń w zakresie pełnienia zastępstw przez pracowników w poszczególnych jednostkach.

Centrum Usług Wspólnych od 1 stycznia 2021 r. będzie obsługiwać w zakresie finansowo-księgowym i płacowym siedem jednostek:
  • Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym przy ul. Karola Miarki 11,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy Podkowa przy ul. Hugona Kołłątaja 8,
  • Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży Parasol przy ul. Legionów 9,
  • Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych przy ul. Żywieckiej 15,
  • Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych przy ul. Olimpijskiej 11,
  • Dom Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela przy ul. Pocztowa 14a,
  • Dom Pomocy Społecznej Hospicjum przy al. Armii Krajowej 181.


Zgodnie z uchwałą, do zadań tej jednostki należeć będzie prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i płacowej centrum i jednostek obsługiwanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obejmującą realizację w całości obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej, zapewnienie realizacji zadań głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych, naliczanie oraz organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników, a także prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami. Centrum będzie również prowadzić archiwum w zakresie spraw finansowych, księgowych i płacowych obsługiwanych jednostek.

Pracownicy wykonujący dotychczas te czynności w poszczególnych placówkach staną się pracownikami Centrum Usług Wspólnych, które mieścić się będzie w budynku przy ul. księdza Stanisława Stojałowskiego 32. Obecnie w tym budynku trwa remont.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.