bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 17 września 2020
  • 29 września 2020
  • wyświetleń: 4232

Konsultacje na temat rozwoju ścieżek rowerowych odbyły się w Ratuszu

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ścieżki rowerowe" podaj

Spotkanie konsultacyjne w sprawie rozwoju sieci tras rowerowych w Bielsku-Białej zorganizował 25 września w sali sesyjnej Ratusza Miejski Zarząd Dróg. W ten sposób MZD zebrał opinie dotyczące przebiegu głównych tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym w mieście.

Konsultacje na temat rozwoju ścieżek rowerowych odbyły się w Ratuszu
Konsultacje na temat rozwoju ścieżek rowerowych odbyły się w Ratuszu · fot. UM Bielsko-Biała


Dyskusję poprowadził zastępca dyrektora MZD Lubomir Zawierucha. Zgłaszanym uwagom przysłuchiwali się zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński oraz radni Rady Miejskiej - Jerzy Bauer, Bronisław Szafarczyk, Szczepan Wojtasik i Tomasz Wawak. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie pełnomocnika marszałka województwa śląskiego do praw polityki rowerowej Aleksandra Kopii.

Nakreślił on plany rozwoju sieci na poziomie europejskim, krajowym i wojewódzkim oraz omówił obecny stan ścieżek rowerowych na terenie województwa śląskiego. Poinformował, że do subregionu południowego województwa śląskiego trafić ma 185 mln zł przeznaczonych na rozwój transportu rowerowego.

Rozwój tras rowerowych ma zostać oparty na przyjętych 5 czerwca 2019 roku przez zarząd województwa śląskiego Założeniach regionalnej polityki rowerowej województwa śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych (w ujęciu korytarzowym). Dokument ten powstał w oparciu o wyniki przeprowadzonych audytów szlaków rowerowych i konsultacje z organizacjami pozarządowymi.

- W dokumencie wyznaczono korytarze regionalnych tras rowerowych. Po wyznaczeniu głównych węzłów ruchu rowerowego i ich połączeniu powstał schemat osi korytarzy regionalnych tras rowerowych. Do każdej osi dodano 10-kilometrowy bufor. W tym pasie na etapie trasowania będzie wyznaczony właściwy przebieg każdej trasy. Taki szeroki bufor jest konieczny ze względu na bardzo złożoną strukturę własnościową terenów, co wykazały przeprowadzone audyty, a także specyfikę poszczególnych subregionów: od obszarów górzystych i silnie zalesionych do mocno zurbanizowanych - informował Aleksander Kopia.

Specjaliści podkreślali, że nawierzchnia na ścieżkach rowerowych powinna być asfaltowa, ciągła w rejonie skrzyżowań i bez uskoków. Dwukierunkowe drogi dla rowerów powinny mieć szerokość 2,5 m, a jednokierunkowe 1,5 m. Zamiast budowy samodzielnych dróg dla rowerów dopuszcza się tworzenie pasów ruchu dla rowerów. Podobnie jak w innych miastach, mają się one wyróżniać czerwonym kolorem w rejonie skrzyżowań.

Uczestniczący w konsultacjach inżynier ruchu i projektant Tobiasz Nykamowicz zaprezentował propozycje rozwiązań tras rowerowych dla stolicy Podbeskidzia. - W Bielsku-Białej pojawią się też kontrapasy umożliwiające rowerom jazdę pod prąd na ulicach jednokierunkowych. W miejscach o niewielkim ruchu pieszych mogą powstać ciągi pieszo-rowerowe, czyli szerokie chodniki z dopuszczonym ruchem rowerów. W części miejsc, gdzie nie można budować dróg rowerowych i pasów ruchu dla rowerów, możliwe będzie uspokojenie ruchu poprzez przebudowę ulic (wyniesione tarcze skrzyżowań, naprzemienne szykany) i optymalizację infrastruktury (zwężanie szerokich pasów ruchu, likwidacja nieefektywnych pasów ruchu, wysepek, itp.) - mówił Tobiasz Nykamowicz.

Po wystąpieniach specjalistów rozpoczęła się dyskusja połączona ze składaniem wniosków. Wzięło w niej udział ok. 20 osób. Zgłaszali oni różne uwagi. Między innymi wnioskowali o możliwość stworzenia ciągu rowerowego wzdłuż ul. Akademii Umiejętności - od Straconki do ul. Lipnickiej i dalej do ul. 11 Listopada. Prosili o - połączenie rowerowe między Straconką a Lipnikiem z pominięciem centrum miasta, o zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów w drodze na Przegibek, stworzenie niezależnych połączeń pomiędzy poszczególnymi dzielnicami, na przykład Hałcnowa z Komorowicami. Pojawiły się również głosy, aby wszystkie szersze ulice i chodniki zwęzić i stworzyć pas dla poruszania dla rowerzystów. Wnioskowano o spowolnienie ruchu i budowanie śluz dla rowerów.

Zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej Lubomir Zwierucha odpowiadał na bieżąco na propozycje. Zapowiedział, że do wszystkich zgłoszonych wniosków MZD odniesie się na piśmie po ich przeanalizowaniu.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Ścieżki rowerowe

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ścieżki rowerowe" podaj