bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 1 września 2020
  • wyświetleń: 9397

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie OZE

Lada dzień mieszkańcy Bielska-Białej będą mogli składać deklaracje udziału w projekcie Odnawialne Źródła Energii. Nabór wniosków zacznie się 7 września o godz. 10.00, a zakończy 7 października o godz. 18.00. Dzięki projektowi właściciele nieruchomości mieszkalnych na terenie miasta, którzy chcą zainstalować odnawialne źródła energii na potrzeby mieszkaniowe, mogą otrzymać na ten cel dotacje unijne (granty). Inwestycje będą wykonywane w 2021 r.

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie OZE
Rusza nabór wniosków o dofinansowanie OZE · fot. UM Bielsko-Biała


Aby zgłosić swój udział w projekcie, będzie trzeba złożyć deklarację udziału i formularz zgody właściciela, których wzory znajdują się w załącznikach poniżej. Formularze należy wydrukować dwustronnie i po wypełnieniu oraz podpisaniu zaparafować na każdej stronie w dolnym lewym rogu. Wraz z deklaracją udziału należy złożyć wydrukowany z internetu aktualny wydruk z księgi wieczystej (ze strony ekw.ms.gov.pl/) lub ewentualnie inny aktualny dokument potwierdzający prawo własności.

Deklaracje udziału w formie papierowej będą przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta (BOK) przy al. Armii Krajowej 220, pawilon pierwszy, lokal 111 (na terenie ZIAD). W okresie naboru BOK będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w soboty w godz. 10.00-14.00. W sprawie szczegółów projektu i ewentualnych pytań została uruchomiona specjalna infolinia tel. 12 291 93 02.

Objęte projektem instalacje odnawialnych źródeł energii to: dowolna pompa ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody bądź tylko ogrzewania - grant do 28.500 zł, pompa ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej - grant do 7.125 zł, kolektory słoneczne - grant do 9.500 zł i fotowoltaika - grant do 14.250 zł.

W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie do 95 procent kosztów kwalifikowanych (netto) koniecznych do poniesienia na instalacje odnawialnych źródeł energii, ale nie więcej niż jest to zapisane powyżej. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym - jego koszty pokrywa grantobiorca.

O udziale w projekcie nie decyduje kolejność zgłoszeń, ale punktacja przyznawana zgodnie z Regulaminem naboru oraz realizacji projektu grantowego, który również można pobrać poniżej.

11 maja br. miasto Bielsko-Biała podpisało umowę o dofinansowanie projektu grantowego Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej (OZE) w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt dotyczy budowy tylko wymienionych powyżej odnawialnych źródeł energii. Instalacja fotowoltaiczna nie może przekroczyć mocy zainstalowanej elektrycznej 40 kWp (minimialna moc to 2 kWp), natomiast pozostałe instalacje nie mogą mieć mocy cieplnej większej niż 120 kW. Projekt jest przeznaczony dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej, którzy nie mają zaległości finansowych wobec miasta. Istnieje możliwość przystąpienia do projektu, gdy na dzień złożenia wniosku budynek jest jeszcze w trakcie budowy, pod warunkiem jego zasiedlenia najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność.

Można wybrać więcej niż jeden rodzaj instalacji OZE dla jednego budynku. Jeśli do instalacji będziemy wykorzystywali dach, musi być on pozbawiony eternitu/azbestu na koszt właściciela budynku. Budynek w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków musi mieć jego zgodę. Warto też pamiętać, że wyprodukowana energia nie może być wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej, najmu itp. Wymagane dokumenty właściciel przygotowuje na własny koszt - np. koszt projektu czy obliczenie zapotrzebowania mocy. Po zakwalifikowaniu się i podpisaniu umowy na grant, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do zebrania i oceny ofert spośród co najmniej 3 wybranych przez siebie wykonawców. Granty będą udzielane jako refinansowanie poniesionych kosztów.

Deklaracja udziału w projekcie dostępna jest tutaj. Regulamin naboru oraz realizacji projektu można pobrać tutaj.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.