bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 14 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 4758

Zmarł profesor bielskiej ATH, Henryk Klama

W dniu 12 sierpnia w wieku lat 62 zmarł prof. Henryk Klama, który był związany z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej od 1 października 1995 roku.

Prof Henryk Klama
Profesor Henryk Klama · fot. ATH Bielsko-Biała


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 17 sierpnia o godzinie 14.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej (ul. Romualda Traugutta 13), a następnie na cmentarzu komunalnym w Kamienicy (przy ul. Karpackiej). Wolą rodziny jest, aby tradycyjne wieńce i bukiety zastąpić datkiem na rzecz „Hospicjum św. Kamila Bielsku-Białej”, który będzie można złożyć podczas pogrzebu.

Profesor Henryk Klama w latach 2006-2008 pełnił funkcję Prorektora ds. Dydaktycznych ATH, w 2008 r. został wybrany na funkcję Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia ATH, którą pełnił przez dwie kadencje. W latach 2004-2019 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska.

Profesor Klama był wybitnym, lubianym i szanowanym przez studentów nauczycielem. Na kierunku ochrona środowiska i inżynieria środowiska prowadził wykłady i inne zajęcia z zakresu geobotaniki i ochrony przyrody oraz monitoringu biologicznego. Swoje doświadczenia dydaktyczne wykorzystał publikując 1 podręcznik (w dwóch częściach) i 4 skrypty. Był promotorem ponad 60 prac dyplomowych magisterskich i 70 inżynierskich. Wypromował dwóch doktorów biologii, był recenzentem w dwóch postępowaniach habilitacyjnych i w czterech przewodach doktorskich. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej był osiemnastokrotnie wyróżniany nagrodami rektora.

Prof. dr hab. Henryk Klama urodził się w 1957 roku w Lublińcu. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Lublińcu i studia biologiczne na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę doktorską obronił w roku 1989 na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie biologii. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii uzyskał w roku 2003 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 2015 uzyskał tytuł naukowy Profesora w dziedzinie nauk biologicznych, a postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora nauk biologicznych było prowadzone w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie.

Oprócz działalności organizacyjnej w Akademii profesor Klama pełnił również szereg funkcji w organizacjach naukowych oraz gremiach doradczych. Był członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT; lata 2006-2009, 2009-2013 i 2013-2017), członkiem Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie (od 2007 r.), członkiem Komisji Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów PAN Oddziału w Katowicach (od 2007 r.). Brał również udział w pracach Komitetu Botaniki przy Wydziale II - Nauk Biologicznych PAN (lata 2007-2010), a w latach 2004-2011 r. był członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma Fragmenta Floristica et Geobotanika Polonica. Ponadto był aktywnym członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych: International Association of Bryologists, International Association for Plant Taxonomy, Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Od 1995 r. współpracował z European Committee for Conservation of Bryophytes (ECCB), w zakresie czerwonej listy wątrobowców zagrożonych w Europie.

Zainteresowania naukowe profesora Henryka Klamy dotyczyły przede wszystkim różnorodności wątrobowców, ich systematyki, ekologii, zagrożeń i problemów ochrony oraz zróżnicowania flory i zbiorowisk roślin naczyniowych. Był wybitnym, uznanym w kraju i za granicą specjalistą hepaticologiem, znawcą wątrobowców. Był samodzielnym autorem, lub współautorem, ponad 200 prac naukowo-badawczych (w tym m.in. 7 monografii, 39 rozdziałów w monografiach i pracach zbiorowych, 40 artykułów naukowych, 43 fascykułów wydawnictwa zielnikowego, 5 prac popularnonaukowych). Ponadto opracował 22 obszerne ekspertyzy i inne prace wykonane na zlecenie jednostek naukowych i administracji państwowej oraz organizacji ekologicznych. Był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe, m.in.: nagrodą specjalną imienia Mariana Raciborskiego w zakresie botaniki przyznaną przez Sekretarza Naukowego PAN - w 1980 r.; nagrodą indywidualną trzeciego stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej - za pracę doktorską, w 1990 r.; listem gratulacyjnym Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - za badania nad różnorodnością wątrobowców w Puszczy Białowieskiej, w 2006 r. Profesor Klama został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 2011 r. Srebrną Odznaką Akademickiego Związku Sportowego oraz w 2014 r. wyróżniony Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

Pan Profesor w czasie pełnienia funkcji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia zawsze podchodził do spraw i problemów studenckich z niezwykłym zaangażowaniem i uwagą. Przez te wszystkie lata wspierał inicjatywy studenckie co przyczyniło się do powstania oraz rozwoju licznych organizacji i kół naukowych. W uznaniu za tę działalność 12 maja 2016 roku Parlament Samorządu Studenckiego ATH nadał Panu prof. dr. hab. Henrykowi Klamie wyróżnienie honorowe “Zasłużony dla Samorządu Studenckiego Akademii Techniczno-Humanistycznej”.

- Profesor Henryk Klama pozostanie w naszej pamięci jako wybitny naukowiec, wspaniały nauczyciel, człowiek mądry, prawy i życzliwy, lubiany i szanowany zarówno przez studentów jak i współpracowników. Dla wielu z nas był wspaniałym kolegą, mentorem i przyjacielem. Rodzinie i bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia - czytamy w komunikacie rektora, pracowników i studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej na stronie internetowej uczelni.

ar / bielsko.info, źródło: ATH Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.