bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 6 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 1792

Miasto pomaga przedsiębiorcom. Dwa ważne zarządzenia

Bielsko-Biała wspiera przedsiębiorców w czasach epidemii oraz spowodowanej nią trudnej sytuacji na rynku. Pomoc dotyczy zarówno dotychczasowych, jak i przyszłych najemców miejskich lokali użytkowych. Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski podpisał właśnie dwa kolejne zarządzenia w tej sprawie.

zgm, zakład gospodarki mieszkaniowej
Pomoc dla przedsiębiorców wynajmujących miejskie lokale · fot. UM Bielsko-Biała


Pierwsze z zarządzeń jest częściowo kontynuacją dotychczasowych obniżek czynszów w lokalach użytkowych - stanowiących własność miasta - jednak na nowych warunkach; drugie daje możliwość skorzystania z promocyjnej obniżki czynszu dla przyszłych, nowych najemców zainteresowanych wynajęciem gminnych lokali użytkowych. Promocja ma zachęcić przedsiębiorców do wynajmowania tych lokali.

- Obydwa zarządzenia związane są z obowiązującym nadal stanem epidemii oraz z utrzymującą się trudną sytuacja na rynku dla części przedsiębiorców - mówi dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Ireneusz Kiecak. - Spora część przedsiębiorstw funkcjonuje już normalnie, natomiast biura turystyczne czy branża gastronomiczna - niektóre restauracje - do tej pory mocno boryka się z problemem dużo niższej liczby klientów - dodaje I. Kiecak.

Dla dotychczasowych najemców istnieje możliwość ubiegania się o obniżenie czynszu, jednak na nowych warunkach. W przypadku tych przedsiębiorców konieczne będzie wykazanie, że w wyniku epidemii koronawirusa ich przychody w lipcu, sierpniu bądź wrześniu zmniejszyły się o więcej niż 50 procent w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Jeżeli przedsiębiorca nie prowadził działalności w najmowanym lokalu w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, przychód za miesiąc, którego dotyczy wniosek, porównuje się do średniego miesięcznego przychodu z 3 pełnych miesięcy prowadzenia działalności poprzedzających wprowadzenie stanu epidemii, obejmujących okres od grudnia 2019 r. do lutego br. W przypadku braku możliwości określenia przychodu, decyzję o zmianie warunków umowy podejmie wynajmujący. Czynsz za lokal zostanie obniżony o tyle, o ile obniżeniu uległy przychody przedsiębiorcy w danym miesiącu, nie więcej jednak niż o 75 procent.

Natomiast dla potencjalnych przyszłych najemców wprowadzono zachętę w postaci obniżenia czynszu o 50 procent w stosunku do ustalonej stawki. Obniżka czynszu zostanie udzielona na 3 miesiące - od dnia zawarcia umowy najmu - i będzie stosowana wobec najemców, którzy zawarli umowy w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia br.

Preferencje czynszowe nie dotyczą umów najmu lokali zawartych z organizacjami pozarządowymi. Trzeba również pamiętać, że obniżce nie podlegają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty niezależne od wynajmującego, czyli media.

To kolejny etap pomocy miasta dla bielskich przedsiębiorców. Pod koniec marca br. prezydent Jarosław Klimaszewski ogłosił program wyjścia z kryzysowej sytuacji Restart BB 2020. Obejmował on trzy dziedziny: bezpieczeństwo, pomoc dla przedsiębiorców i inwestycje.

Bezpieczeństwo oznaczało przede wszystkim zaopatrywanie w środki ochrony pracowników służby zdrowia, policjantów, strażaków i strażników miejskich oraz szczególną organizację pracy Urzędu Miejskiego, umożliwiającą załatwienie większości urzędowych spraw za pomocą Internetu. Wsparciem dla przedsiębiorców działających w lokalach należących do miasta była m.in. możliwość ubiegania się w okresie od kwietnia do czerwca br. o zmniejszenie stawki miesięcznego czynszu do poziomu 1 zł netto oraz 60-dniowy termin płatności.

- Za pierwszy miesiąc obowiązywania zarządzenia, tj. kwiecień, wnioski o zmniejszenie stawki czynszu złożyło 517 przedsiębiorców, z tego pozytywnie rozpatrzyliśmy 475. Za maj otrzymaliśmy wnioski od 413 podmiotów, natomiast za czerwiec od 273. Spadek liczby wniosków wskazuje, że w kolejnych miesiącach poprawiały się warunki działalności, można to wiązać ze stopniowym znoszeniem obostrzeń. Jednak nadal są branże, które mają problemy, stąd kolejne propozycje pomocy - tłumaczy I. Kiecak.

Co do inwestycji miejskich, nie zostały one ograniczone, co pozwoliło funkcjonować miejscowym firmom i zapewnić pracę bielszczanom.

mp / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.