bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 24 lipca 2020
  • wyświetleń: 1025

Umowa zlecenie - charakterystyka

Materiał partnera:

Polskie prawo przewiduje kilka form zatrudnienia. Z perspektywy pracownika najkorzystniejsza wydaje się umowa o pracę, gdyż gwarantuje względną stabilność. Nie oznacza to jednak, że jej brak wiąże się z negatywnymi konsekwencjami. Jesteś zatrudniony na umowę zlecenia, ale nie wiesz, co to dokładnie dla Ciebie oznacza? Sprawdź, jakie prawa Ci przysługują i co właściwie odróżnia umowę zlecenie od umowy o pracę.

Umowa zlecenie - charakterystyka


Umowa zlecenia - na czym polega?Umowa zlecenie to szczególny rodzaj umowy który nie podlega Kodeksowi pracy. Jak to możliwe? Traktowana jest ona jak umowa cywilnoprawna, dlatego też jej szczegółowe zapisy wynikają z Kodeksu cywilnego (art. 734-751). Tym samym wyróżnia ją nieco większa elastyczność. Przy umowie zlecenia nie ma bowiem konieczności opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe, a stronami umowy zlecenia mogą być podmioty prawa cywilnego. Osoba, która przyjmuje zlecenie zobowiązuje się do jego wykonania. Jednocześnie ma obowiązek wypełnić je z należytą starannością. Umowa zlecenie jest formą umowy odpłatnej, co oznacza, że za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie, chyba że warunki umowy twierdzą inaczej.

Warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2020 roku podniesiona została minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Obecnie wynosi ona 17 złotych brutto na godzinę.

Cechy charakterystyczne umowy zlecenieCo dokładnie wyróżnia umowę zlecenie? Przede wszystkim jest to staranne działanie, do którego zobowiązuje się zleceniobiorca. Musi on dołożyć wszelkich starań, aby zlecenie zostało wykonane w taki sposób, aby możliwe było osiągnięcie określonego w umowie celu. Co więcej, duże znaczenie ma również osobiste wykonanie zlecenia. Może się to zmienić jedynie w szczególnych warunkach. Jeśli do tego dojdzie, to zleceniobiorca ma obowiązek poinformować o tym zleceniodawcę i udostępnić mu dane osobowe i miejsce zamieszkania swego zastępcy.

Pewien minus dla pracownika stanowi fakt, że umowa zlecenie może zostać wypowiedzenia w każdym czasie, o ile zasady wypowiedzenia nie zostały określone w umowie. W przypadku, gdy zleceniobiorca poniósł wydatki związane z wykonaniem zlecenia, należy mu się zwrot kosztów.

Umowa zlecenie a umowa o pracę - różniceCo odróżnia umowę zlecenie od umowy o pracę? Będzie to przynajmniej kilka kwestii. Niemniej, różnice przy konstruowaniu umowy zlecenia, a umowy o pracę polegają w szczególności na określeniu jak najdalej idącej samodzielności przyjmującego zlecenie: w zakresie miejsca pracy, czasu pracy, podległości czy konkretnego określenia zakresu obowiązków.

Ponadto, osoba zatrudniona na umowę zlecenie nie zyskuje ustawowego prawa do odpłatnego corocznego urlopu. Pracodawca nie ma także obowiązku opłacania za nią składek chorobowych, może to jednak zrobić dobrowolnie. Umowa zlecenia wypowiedziana może zostać z dnia na dzień. Brak w jej przypadku ustawowych terminów, z którymi mamy do czynienia przy umowie o pracę.

Umowa zlecenie (a w praktyce częściej umowa o świadczenie usług) to korzystne rozwiązanie w wielu sytuacjach. Zapewnia bowiem zleceniobiorcy dużą swobodę i elastyczność wykonania zlecenia, jednocześnie zwalniając zleceniodawcę z obowiązku kierowniczego, który występuje przy pracy etatowej. Jeśli jednak umowa zlecenie została zawarta a mimo to następuje podporządkowanie pracownika, który przestrzegać musi określonego czasu pracy, miejsca wykonywania czynności, regulaminu pracy czy poleceń kierownictwa, to wówczas prawdopodobnie do czynienia mamy z umową o pracę. Sprawia to, że zleceniobiorcy przysługują wówczas wszystkie prawa związane z tą formą zatrudnienia.