bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 25 lipca 2020
  • 27 lipca 2020
  • wyświetleń: 4566

Będą nowe ścieżki rowerowe? Trwają prace UM w tej sprawie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ścieżki rowerowe" podaj

Miejski Zarząd Dróg chce uporządkować komunikację rowerową w Bielsku-Białej. Przygotowywana jest właśnie koncepcja głównych tras rowerowych.

rower
fot. UM Bielsko-Biała


- Powstająca koncepcja będzie zarówno inwentaryzacją tego, co już mamy, jak i podstawą do modernizacji i ujednolicenia całego dotychczasowego systemu. Ścieżki rowerowe w mieście powstawały na przestrzeni kilkunastu lat i tworzone były przy zmieniających się uwarunkowaniach prawnych. Teraz najwyższy czas to ujednolicić zgodnie z obowiązującymi standardami. Musimy wymyślić, jak sensownie połączyć w jedną całość dotychczasową infrastrukturę, która jest rozproszona - informuje dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś.

- Na początku budowania ścieżek priorytetem była funkcja rekreacyjna, co zostało dobrze przyjęte, i to kontynuujemy. Na przykład w Wapienicy ścieżki pojawiły się wzdłuż przebudowanych ulic. Docelowo doprowadzimy je do parkingu przy ul. Zapory. Stamtąd możemy udać się do lasu lub pojechać ul. Dębowiec i ul. Łowiecką, na której powstanie ścieżka. Sprawi to ostatecznie, że powstanie połączenie z czysto rekreacyjną ścieżką wokół lotniska. Budowane są też ścieżki o charakterze połączeń komunikacyjnych wzdłuż dużych inwestycji. Dobrym przykładem jest choćby obecnie modernizowana ul. Cieszyńska. Tam przygotowane rozwiązania służą nie tylko rekreacji, ale również komunikacji. Pozwalają wygodnie przemieszczać się z terenów przyległych oraz osiedli Wojska Polskiego, Kopernika i Polskich Skrzydeł - dodaje dyrektor MZD.

Już teraz planowana jest budowa nowych ścieżek w okolicach ul. Piastowskiej, to przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych latach etapami, w uzgodnieniu z gestorami urządzeń podziemnych. Na początek rozważane jest zbudowanie odcinka pomiędzy dworcem PKP a ul. Listopadową.

MZD będzie aplikował o środki zewnętrze na rozbudowę już istniejących ciągów ścieżek wzdłuż ulic Partyzantów i Bystrzańskiej. Chodzi o przebudowę fragmentów istniejących dróg i skrzyżowań, aby dostosować je do obowiązujących obecnie standardów, żeby można było nimi wygodnie podróżować bez zsiadania z roweru. By zwiększyć swoje szanse na otrzymanie środków zewnętrznych, Bielsko-Biała będzie występowało o nie wspólnie z sąsiadującymi gminami.

Co do przyszłości komunikacji rowerowej w mieście - przygotowana zostanie analiza źródeł i celów podróży rowerowych w Bielsku-Białej. Zostanie przeprowadzona inwentaryzacja stanu infrastruktury rowerowej oraz analiza bezpieczeństwa rowerzystów. W koncepcji znajdzie się też analiza przebiegu głównych tras rowerowych, wyznaczone zostaną możliwe trasy alternatywne, łącznikowe. Co ważne, koncepcja zawierać będzie również tzw. uzgodnienia styków, czyli połączeń planowanych tras rowerowych, z gminami sąsiednimi oraz zarządcami tras regionalnych.

Opracowanie ma również zasugerować, gdzie warto zlokalizować infrastrukturę rowerową w planowanym układzie głównych tras rowerowych. Żeby koncepcja nie była tylko planem, ale miała realne szanse realizacji, ma ona wskazać również właścicieli gruntów, po których przebiegać mają wyznaczone trasy rowerowe - trzeba wiedzieć, czy są to tereny gminne, skarbu państwa, czy własność osób fizycznych.

Przygotowana zostanie propozycja oznakowania tras drogowskazami i informacjami, a także analiza połączenia komunikacji publicznej z siecią tras rowerowych. Wyznaczone zostaną parkingi Bike and Ride uwzględniające warunki wysokościowe wyznaczonych tras rowerowych. Przestawione zostaną wstępne propozycje lokalizacji Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) na terenie miasta. Dokument zawierać będzie wstępne oszacowanie kosztów budowy poszczególnych tras rowerowych. Zawarte w nim koncepcje będą zgodne ze Standardami i wytycznymi kształtowania infrastruktury rowerowej opracowanymi przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, a zapisy dokumentu uzgodnione zostaną ze Zjednoczoną Bielską Inicjatywą Rowerową.

MZD przygotowuje badanie sondażowe dotyczące preferencji mieszkańców w zakresie wykorzystania roweru jako środka transportu na terenie miasta oraz konsultacje społeczne z mieszkańcami. Harmonogram prac zakłada w lipcu i sierpniu tego roku zbieranie materiałów źródłowych, stworzenie ankiety internetowej dla mieszkańców oraz wykonywanie inwentaryzacji w terenie. Opracowanie koncepcji nastąpi we wrześniu i wtedy też przeprowadzone zostaną konsultacje projektu, a po nich prace weryfikacyjne. Całość ma być gotowa do końca tego roku.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Ścieżki rowerowe

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ścieżki rowerowe" podaj