Reklama

Wiadomości

  • 10 lipca 2020
  • wyświetleń: 1777

Prezydent Klimaszewski prezesem Stowarzyszenia Beskidy

Zmiana na stanowisku prezesa zarządu Stowarzyszenia Region Beskidy. 9 lipca podczas walnego zgromadzenia członkowie jednogłośnie wybrali na prezesa prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego. Prezydent zastąpił na tym stanowisku swojego zastępcę Przemysława Kamińskiego, który złożył rezygnację z kierowania stowarzyszeniem.

Prezydent Klimaszewski prezesem Stowarzyszenia Beskidy
Prezydent Klimaszewski prezesem Stowarzyszenia Beskidy · fot. UM Bielsko-Biała


Podczas posiedzenia, również decyzją gremium, dotychczasowy prezes dołączył do pocztu członków honorowych Stowarzyszenia Region Beskidy.

- Na zarządzie powiedziałem, że to co gmina Bielsko-Biała ma najlepszego będziemy próbowali ze swojej strony promować - czyli osobę pana prezydenta - mówił z uśmiechem ustępujący prezes zarządu Stowarzyszenia Region Beskidy Przemysław Kamiński. - Tak, aby pan prezydent włączył się w działania zarządu. Prezydent jest też prezesem Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka, a oba organy mają bardzo podobne i przenikające się sfery działania i ta sama osoba kierująca nimi byłaby wskazana - tłumaczył. Dotychczasowy prezes dziękował również za współpracę - dodał Kamiński.

- To już minęły ponad dwa lata, podczas których mieliśmy okazję współpracować. Bardzo się cieszę, że będę miał jeszcze okazję się z państwem widzieć na dorocznych zebraniach. W tej kadencji więcej zajmowałem się papierkową robotą, mniej było mnie widać na zewnątrz, ale cieszę się, że mogłem pomóc. Jeszcze raz dziękuję za współpracę i proszę zrozumieć moją decyzję - mówił P. Kamiński.

- Ustępujący prezes uczynił pewną sugestię. Pozwolicie państwo, że skorzystam z przywileju przewodniczącego i stwierdzę, to co obowiązuje już od lat - a więc tak zwana prezydencja międzynarodowa, która przewodniczy tym wszystkim obradom. W skład tej prezydencji wchodzą odpowiednicy naszego prezydenta miasta Bielska-Białej, czyli primatorzy Frydka-Mistka i Żiliny. Aby ta reprezentacja z naszej polskiej strony była na równym, odpowiednim i godnym poziomie, kandydatura pana prezydenta jest spełnieniem tego dobrego zwyczaju - mówił przewodniczący obradom Marian Błachut, członek prezydium, na co dzień burmistrz Czechowic-Dziedzic.

Prezydent Jarosław Klimaszewski był jedynym zgłoszonym kandydatem. Tajne głosowanie poprzedziła autoprezentacja.

- Wiele przedsięwzięć Aglomeracji Beskidzkiej i Euroregionu Beskidy pokrywa się, więc lepiej jeśli tym dwóm organizacjom będzie przewodniczyła jedna osoba. Nie ma kłopotów z przepływem informacji, można podejmować wspólne przedsięwzięcia - mówił prezydent J. Klimaszewski. - Ważnym obszarem działania Euroregionu jest turystyka, bardzo ważna w naszym regionie, która - teraz ze względu na sytuację - musi się odbudować. I w tym zakresie wydaje mi się mam kompetencje, ponieważ przez parę lat byłem prezesem Śląskiej Organizacji Turystycznej i współpracowałem z Euroregionem Beskidy na różnych płaszczyznach. Jako prezydent miasta też przywiązuje do turystyki dużą wagę. Myślę również, że przez ostatnie półtora roku współpraca miasta Bielsko-Biała z naszym całym subregionem bardzo się umocniła. Bielsko-Biała otworzyło się, chcemy wspomagać swoim doświadczeniem i swoimi atutami inne samorządy - aparatem doradczym, urzędnikami, Biurem Funduszy Europejskich. Jak wiemy - zwłaszcza u progu nowej perspektywy unijnej - będzie to ważne, bo są pieniądze do wzięcia - dodał J. Klimaszewski.

Za kandydaturą prezydenta Bielska-Białej głosowały 24 obecne na sali osoby. - Postaram się dobrze wypełniać swoje obowiązki. Dziękuję - powiedział po głosowaniu prezydent Bielska-Białej, nowy prezes zarządu Stowarzyszenia Region Beskidy.

Gremium zatwierdziło wynik głosowania uchwałą. Były prezes, również decyzją gremium, został uznany za członka honorowego stowarzyszenia. Z innych ważnych decyzji podjętych 9 lipca na walnym zgromadzeniu, przy jednym głosie wstrzymującym, zarząd otrzymał absolutorium.

Euroregion Beskidy jest inicjatywą władz beskidzkich gmin pogranicza polsko-czesko-słowacko. Obejmuje przygraniczną część terenu województwa śląskiego i małopolskiego po stronie polskiej, województwa żylińskiego po stronie słowackiej oraz gmin wokół miasta Frydek-Mistek w Republice Czeskiej. W jego skład wchodzą Stowarzyszenie Region Beskidy z siedzibą w Bielsku-Białej, Zdrużenie Región Beskydy z siedzibą w Żylinie oraz Sdrużeni Region Beskydy we Frydku-Mistku.

Misją Euroregionu jest podejmowanie działań mających na celu uaktywnianie i pogłębianie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi obszaru pogranicza polsko-czesko-słowackiego. W ramach wspierania idei współpracy i jedności europejskiej Euroregion podejmuje liczne działania, które umożliwiają mieszkańcom pogranicza odkrywanie wspólnych korzeni, tradycji, zwyczajów, a także budowanie nowych relacji i więzi, które przysłużą się dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżą jego mieszkańców i instytucje w obszarach przygranicznych. Osiąga to poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.