bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

 • 30 maja 2020
 • wyświetleń: 5254

10 najczęściej zadawanych pytań na temat studni głębinowych w Bielsku-Białej

Artykuł sponsorowany:

Jako firma Hydroodwierty wykonująca studnie głębinowe na terenie Bielska, postanowiliśmy odpowiedzieć na 10 najczęściej zadawanych pytań przez naszych klientów. Mamy nadzieję, że rozwieje to wszelkie wątpliwości osób zainteresowanych studniami i zachęci je do inwestycji we własne ujęcie wody w formie studni głębinowej lub kręgowej.

Odwiert studni w okolicach Bielska-Białej
Odwiert studni w okolicach Bielska-Białej


Jakie są zalety posiadania studni? Czy warto zainwestować we własne ujęcie wody? Studnie głębinowe BielskoNajczęściej podawanym powodem inwestycji we własną studnie głębinową w Bielsku jest chęć obniżenia rachunków za wodę. Z obliczeń naszych klientów wynika, że dla domu jednorodzinnego miesięczny koszt wydobycia wody ze studni nie powinien przekroczyć 5 zł miesięcznie. Szacuje się, że koszt utrzymania studni przez rok wynosi tyle samo, ile miesięczny rachunek za wodę z sieci wodociągowej.

Do zużycia wody w budynku należy doliczyć koszt odprowadzenia ścieków do kanalizacji, o ile nie posiadamy własnej oczyszczalni czy szamba. W przypadku podlewania ogrodu czy mycia samochodu woda płynie poza licznikiem kanalizacyjnym.

Niewątpliwą korzyścią płynącą z posiadania własnej studni głębinowej jest lepsza jakość wody, gdyż nie zawiera ona chloru. Podczas kąpieli ludzkie ciało potrafi wchłonąć nawet do 0,1 litra wody, tym samym podczas mycia nie narażamy skóry na kontakt z chlorem.

Po uznaniu wody zdatną do picia można ją spożywać bezpośrednio z kranu bez przegotowania. Około 80% studni wierconych w Małopolsce i na Śląsku nie wymaga uzdatniania.

Ile kosztuje studnia głębinowa?Cena odwiertu studni głębinowej w Bielsku-Białej zależy głównie od średnicy i metody wiercenia, rodzaju zamontowanych rur osłonowych i do wody pitnej oraz projektu i niezbędnych formalności. Koszt wykonania metra bieżącego studni głębinowej wraz z materiałem rozpoczyna się od 200 zł. W tej cenie stosowana jest rura do wody o średnicy 110 mm.

W zależności od zapotrzebowania na wodę, dobiera się odpowiednią średnicę rury do wody. Gdy wymagana jest większa wydajność studni, stosuje się rurę 120 mm (od 220 zł za metr) lub 180 mm (od 270 zł za metr).

Dla domów jednorodzinnych stosuje się zazwyczaj rurę o średnicy 110-120 mm. To w zupełności wystarcza do codziennego użytku, podlewania ogrodu, napełniania basenu czy mycia samochodu.

Jak sprawdzić na jakiej głębokości znajduje się woda?O ile istnieje taka możliwość, najprościej będzie zapytać sąsiadów o parametry ich studni głębinowych oraz ilość wody podczas słonecznych i deszczowych dni. Pozwoli to na uzyskanie rzeczywistych danych z regionu Bielska, które warto przekazać wybranej firmie wiertniczej.

Firmy studniarskie w pierwszej kolejności używają map hydrogeologicznych Polski. Na podstawie numeru działki, nazwy miejscowości i gminy geolog jest w stanie określić głębokość występowania wody i profil geologiczny. Firma Hydroodwierty z Bielska na terenie Śląska i Małopolski wykonuje tą usługę bezpłatnie.
Zdarza się, że w danym regionie informacje na temat występowania wody nie istnieją lub są niedokładne. W takiej sytuacji jedynym wyjściem są badania wykonywane na działce klienta.

Stosuje się wtedy 1 z 3 sprawdzonych metod szukania wody:
 • Badanie elektro-sejsmiczne - skuteczność około 60% (w Małopolsce i na Śląsku występują duże ilości łupku i iłu)
 • Badanie elektrooporowe - do skutecznego badania wymaga działki o powierzchni minimum 50 arów - skuteczność 80%
 • Badanie radiestezyjne - jest to szukanie wody tzw. różdżką. Na tej podstawie różdżkarz wyznacza miejsce odwiertu oraz ustala głębokość, wydajność i napływ dobowy wody - skuteczność 90%


Jak wyczyścić studnie?Aby prawidłowo i kompletnie wyczyścić studnie, powinno wykonać się poniższe czynności:

 • Wypompować wodę ze studni
 • Wybrać muł i osad
 • Wymienić złoże poletka filtracyjnego
 • Oczyścić mechaniczne i chemiczne (według zaleceń sanepidu)
 • Zdezynfekować dno studni dezynfektantem stałym oraz rury i układ wodny
 • Wykonać pompowanie pomiarowe
 • Uzupełnić ubytki i nieszczelności opasek kręgowych


Jak i gdzie wykonać badanie wody?Badanie wody wykonuje się w oddziale sanepidu w Bielsku-Białej lub w najbliższym w okolicy oraz w akredytowanych laboratoriach specjalizujących się w tej dziedzinie.

Do badań bakteriologicznych, przed pobraniem próbki wody ze studni, należy odwiedzić miejsce, w którym będziemy badać wodę i pobrać specjalnie wyjałowioną butelkę.

Do badań fizykochemicznych wodę można pobrać do zwykłej butelki, którą należy wcześniej wypłukać w tej samej wodzie, która będzie badana.

Na terenie Bielska-Białej i okolic pobieraniem próbek do badań zajmuje się m.in. firma Hydroodwierty i Polskie Studnie (obsługująca studnie głębinowe Żywiec). Przy negatywnym wyniku badania wody oferują jej oczyszczenie za pomocą specjalnych filtrów i stacji uzdatniania wody. Taka woda jest wtedy zdatna do picia bez przegotowania.

W którym miejscu na działce umieścić studnie?Oczywiście w miejscu, w którym znajduje się woda, gdyż taki jest cel budowy studni. Najlepiej zlokalizować ją jak najbliżej hydroforni.

Przepisy wymagają jednak zachowania odpowiednich odległości:
 • 5 metrów od granicy działki
 • 7,5 metrów od przydrożnego rowu
 • 15 metrów od budynków inwentarskich oraz zbiorników, w których gromadzi się nieczystości
 • 30 metrów od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji
 • 70 metrów od nieutwardzonych wybiegów zwierząt hodowlanych


Jakie są rodzaje studni? Studnia głębinowa czy kręgowa? Czym się różnią?W Bielsku-Białej i okolicach wykonuje się głównie studnie głębinowe i kręgowe.

Woda w studniach głębinowych pochodzi z warstw wodonośnych wód podziemnych. Ich głębokość wynosi zazwyczaj 20-40 metrów. Aby poprawić jakość wody pod względem bakteriologicznym, studnie zabezpiecza się przed napływem wód gruntowych.

Studnia głębinowa składa się rur osłonowych, rur do wody pitnej i specjalistycznych filtrów. Po odwiercie obsypuje się ją żwirem, odpowiednio zabezpiecza i hermetycznie zamyka.

Studnie kręgowe kopane są na głębokość 6-10 metrów. Wykonuje się je na ciekach wodnych, zwanych potocznie żyłami wodnymi. Prowadzi to do mieszania się z wodami gruntowymi, które obniżają jakość wody powodując, że jest ona niekiedy niezdatna do picia. Budowa studni kręgowej składa się wyłącznie z kręgów, a na dnie umieszcza się poletko filtracyjne.

Jak wygląda proces wykonania studni?W przypadku studni wierconej - głębinowej:
 • 1. Zlokalizowanie warstwy wodonośnej, ustalenie przekroju geologicznego i głębokości. W pierwszej kolejności używa się do tego map hydrogeologicznych. Jeżeli ta metoda nie działa należy wykonać odpowiednie badania na działce u klienta.
 • 2. Odwiert pionowy z użyciem wiertnicy
 • 3. Zabudowa studni rurami, filtrami i różnymi zabezpieczeniami
 • 4. Uzbrojenie studni w pompę, obudowę, rurociąg tłoczny, linki i zawory
 • 5. Przyłącze studni do budynku z budową hydroforni wraz ze sterowaniem


W przypadku studni kopanej - kręgowej
 • 1. Zlokalizowanie żyły wodnej przez różdżkarza lub wykonanie na wodach gruntowych
 • 2. Montaż kręgów
 • 3. Wykonanie poletka filtracyjnego
 • 4. Uzbrojenie studni w pompę, rurociąg tłoczny, linki i zawory
 • 5. Wykonanie wykopu łączącego studnię z budynkiem z budową hydroforni wraz ze sterowaniem


Budowa studni w 2020 roku. Czy wymagane jest zezwolenie?Oprócz wymagań prawnych w zachowaniu odpowiednich odległości, o których była mowa kilka akapitów wyżej, musimy ustalić głębokość i pobór wody w metrach sześciennych.

Studnia do 30 metrów głębokości i poborze mniejszym niż 5 metrów sześciennych na dobę - brak wymaganych zezwoleńDla takich studni nie wymagane są żadne pozwolenia. Można je jednak zgłosić do Starostwa Powiatowego w celu naniesienia na mapy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Studnia powyżej 30 metrów głębokości z poborem wody ponad 5 metrów sześciennych na dobę - wymagane zezwolenieW takim przypadku wymaga się:
 • Projektu robót geologicznych
 • Uzyskania zezwolenia wodno-prawnego
 • Opracowania operatu
 • Wykonania pompowania pomiarowego
 • Badania wody


Dodatkowy koszt z tym związanym wynosi około 5-7 tysięcy złotych.

Czy możliwe jest pogłębienie studni?Tak, o ile mamy pewność, że na większej głębokości znajduje się woda. Studnie podkopuje się ręcznie do ustalonej głębokości lub za pomocą sprzętu wiertniczego, aż do natrafienia na wodę.

Przy pogłębianiu stosuje się:
 • Rury filtracyjne i perforowane
 • Całe i łączone kręgi betonowe
 • Wewnętrzne szalowanie
 • Cementacje


Koszt pogłębiania studni zaczyna się od 500 zł i zależny jest od zastosowanych materiałów, głębokości pogłębiania i techniki wykonania.

Hydroodwierty - studnie głębinowe