Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 29 maja 2020
  • wyświetleń: 737

13 milionów złotych dla organizacji pozarządowych w 2019 roku

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok przyjęła 26 maja bielska Rada Miejska.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest podstawowym dokumentem określającym zakres i zasady współdziałania miasta z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Określa przede wszystkim cele i obszary współpracy, wyznacza zadania priorytetowe oraz sposoby ich realizacji. Współpraca pomiędzy miastem i organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach - pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, a także jawności. Odbywa się na płaszczyźnie finansowej oraz pozafinansowej.

Zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w mieście funkcjonowało 581 podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, w tym:
  • 259 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • 2 związki stowarzyszeń,
  • 21 stowarzyszeń zwykłych,
  • 59 terenowych jednostek organizacyjnych (oddziały, koła),
  • 120 fundacji,
  • 120 organizacji sportowych, w tym 61 klubów sportowych zarejestrowanych w KRS, 29 klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej, 30 uczniowskich oraz parafialnych klubów sportowych.


Z budżetu Bielska-Białej na realizację zadań publicznych w 2019 roku przeznaczono 12.921.125,00 zł. Miasto ogłosiło 31 otwartych konkursów ofert, 147 organizacji złożyło 232 oferty, odrzucone (niezakwalifikowane do procedury konkursowej) zostały 4 oferty. 13 ofert nie otrzymało dofinansowania w ramach otwartych konkursów. Z organizacjami zawarto 214 umów, jedna organizacja nie przystąpiła do podpisania takiej umowy, z jedną też unieważniono/rozwiązano umowę. Odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych było 261.702 osób.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.