bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 23 kwietnia 2020
 • 25 kwietnia 2020
 • wyświetleń: 8082

Droga S-1 z Bielska-Białej do węzła Kosztowy coraz bliżej

Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzona dla postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice, dała wynik pozytywny.

Dobiegła końca procedura przetargowa na budowę S1 od węzła Oświęcim (z węzłem) do Dankowic. Po przedstawieniu przez wykonawców i zatwierdzeniu gwarancji należytego wykonania robót będzie możliwe podpisanie umowy. Jako najkorzystniejszą, z dziewięciu złożonych, wybrano ofertę konsorcjum firm: PORR oraz Mota-Engil Central Europe. Wartość zadania wyceniło na kwotę 989 751 443,10 zł. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia 1 030 448 818 zł.

Wykonawcy zbudują m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), 3 węzłów drogowych (Oświęcim, Wola, Brzeszcze), a także zbudują inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w Miejsca Obsługi Podróżnych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

To rozstrzygnięcie zamówienia na jeden z trzech odcinków realizacyjnych S1, na które GDDKiA ogłosiła postępowania przetargowe. W pozostałych dwóch przetargach trwa badanie i ocena dokumentów składanych przez wykonawców. Przewiduje się, że do wyboru najkorzystniejszej oferty może dojść w maju. Wszystkie odcinki realizowane będę w formule „Projektuj i buduj”.

Ponadto realizowany jest jeszcze jeden odcinek drogi krajowej nr 1 o długości nieco ponad 9 km, który stanowi obwodnicę Oświęcimia. Jest obecnie na etapie postępowania przetargowego.

Odcinki realizacyjne dla S1 od Mysłowic do Bielska-Białej

Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła), w zakres którego wchodzą:
 • droga ekspresowa o długości 12,865 km
 • obwodnica Bierunia o długości 2,1 km
 • trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń
 • jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III)


Odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice, w zakres którego wchodzą:
 • droga ekspresowa o długości 15,165 km
 • trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze


Odcinek III: Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzłem), w zakres którego wchodzą:
 • droga ekspresowa o długości 12,02 km
 • dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok
 • jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa II) oraz Dankowice Wschód (klasa III)
 • jeden obwód utrzymania drogi


Ekspresowe połączenie na Śląsku
Budowa S1 od Bieska-Białej do Mysłowic to kolejny odcinek, po tzw. obejściu Węgierskiej Górki, dzięki któremu trasa S1 będzie bezpieczną i wygodną drogą oraz ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu aż do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1. Jej realizacja jest niezaprzeczalną szansą na rozwój, w szczególności dla mieszkańców Podbeskidzia, Małopolski i Śląska.

To najdłuższy z planowanych do budowy lub przebudowy odcinków drogi S1. Trwa już budowa drugiej jezdni tej trasy od Pyrzowic do Podwarpia. Dla tzw. obejścia Węgierskiej Górki została już podpisana umowa na realizację, a w najbliższych planach jest przebudowa istniejącego odcinka drogi krajowej nr 1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km.

S1 po nowym śladzie
Droga ekspresowa S1 na odcinku od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej przebiegać będzie po nowym śladzie. Projekt przyczyni się do przyspieszenia rozwoju regionu woj. śląskiego poprzez poprawę warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Co jednak najistotniejsze przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wpłynie na poprawę jakości podróżowania.

Nowa droga pozwoli również na przejęcie znacznej części ruchu obciążającego obecnie drogi północ - południe, usprawni komunikację z aglomeracją śląską oraz przejazd tranzytowy przez ten region. Ponadto z ruchu tranzytowego odciążone zostaną miejscowości zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej nr 1 na odcinku między Tychami a Bielskiem-Białą, przez które, z powodu licznych skrzyżowań, ruch jest obecnie znacznie utrudniony.

Kalendarium
30 czerwca 2016 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
15 marca 2017 r. - uzgodnienie przez ministra właściwego ds. transportu Programu inwestycji
10 października 2019 r. - ogłoszenie przetargu
21 lutego 2020 r. - termin składania i otwarcia ofert
27 marca 2020 r. - wybór oferty
21 kwietnia 2020 r. przesłanie informacji o wyniku kontroli uprzedniej Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych
maj 2020 r. - planowane zawarcie umowy
2021 - 2023 - planowany okres budowy

mp / bielsko.info, źródło: GDDKiA

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.