bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 14 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 3140

Bielski MOPS dla najbardziej potrzebujących w czasie epidemii

Czas pandemii jest szczególnie trudny dla osób nieporadnych życiowo. Do takich należą m.in. bezdomni, osoby potrzebujące wsparcia, chorzy czy seniorzy. Pomoc dla tych grup społecznych organizuje i koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

Działań jest bardzo dużo. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewnia Dział Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowo 55 podopiecznych otrzymuje ciepłe posiłki z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Od 30 marca wydano 310 takich posiłków. Warto podkreślić, że swojej pracy nie przerywają pracownicy socjalni. Rodzinne wywiady środowiskowe, zgodnie z przepisami, przeprowadzają przez telefon. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco udziela także świadczeń pieniężnych, czyli - zasiłków stałych, okresowych, celowych, zwłaszcza na żywność, leki, opał, odzież i obuwie. Rodziny dzieci, które do tej pory dostawały gorące posiłki w szkole, otrzymują większe zasiłki na żywność.

Pomoc mogą otrzymać również osoby przebywające na kwarantannie. Obecnie z takiego wsparcia korzysta 5 mieszkańców miasta, polega ono na dostarczeniu produktów żywnościowych. Wartość udzielonej dotychczas pomocy to 1.083,60 zł. Żywność potrzebującym dowozi Straż Miejska. 20 rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej otrzymuje żywność od Polskiego Czerwonego Krzyża. Same sobie nie zostały pozostawione także osoby starsze, uczęszczające do tej pory do Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych. Mimo zamknięcia ośrodków, ich pracownicy dzwonią do 230 seniorów z propozycjami pomocy. Seniorzy mogą też liczyć na telefoniczne wsparcie psychologa oraz na posiłki dowożone przez firmę cateringową. W marcu takie posiłki otrzymywały 83 osoby, w kwietniu o 13 więcej.

Od początku kwietnia dodatkową pomocą objęci są bezdomni. 50 osób przebywających w Noclegowni przy ul. Krakowskiej 2a otrzymuje zupę i pieczywo przygotowywane w Kuchni Społecznej prowadzonej przez Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Wszyscy przebywający we wspomnianej noclegowi, Schronisku dla Osób Bezdomnych oraz Schronisku dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi przy ul. Stefanki 7 - otrzymali paczki żywnościowe. W sumie przygotowano ich 120. Żywność do paczek przekazała Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Bezdomni objęci usługami opiekuńczymi korzystają z całodziennego wyżywienia w ramach cateringu. Żywność i artykuły higieniczne organizuje bezdomnym także Duszpasterstwo Salwatoriańskie BAGNO działające przy Parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Bielsku-Białej. W ramach akcji charytatywnej osoby potrzebujące i bezdomne 5 kwietnia przy kładce obok dworca PKP otrzymały ciepłe posiłki.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.