Wiadomości

  • 21 lutego 2020
  • wyświetleń: 5853

Miasto dofinansuje wymianę 450 kopciuchów. To więcej niż zakładano

Od tego roku przyspieszy proces zmiany sposobu ogrzewania mieszkań na sprzyjający ochronie powietrza atmosferycznego. Dzięki decyzji prezydenta Jarosława Klimaszewskiego nie 275, a 450 kotłów będzie można wymienić w roku 2020 z pomocą dotacji z Urzędu Miejskiego.

kominy
Miasto dofinansuje wymianę 450 kopciuchów. To więcej niż zakładano · fot. UM Bielsko-Biała


Nowością jest między innymi rozszerzenie programu na właścicieli mieszań w budynkach wielorodzinnych, obowiązywanie programu na czas nieokreślony, a także wyłączenie z programu dopłat do kotłów na paliwo stałe.

Podczas sesji 18 lutego Rada Miejska przyjęła regulamin udzielania dotacji dla osób fizycznych wymieniających sposób ogrzewania na bardziej ekologiczny w ramach znanego już miejskiego Kompleksowego programu ochrony powierza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej.

- Uchwała zapewnia kontynuację dotychczasowych, wieloletnich (podejmowanych od roku 2009) działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w naszym mieście, poprzez wspieranie mieszkańców likwidujących stare kotły węglowe w domach jednorodzinnych. Uchwała rozszerza jednak zakres wsparcia także na indywidualne, własnościowe mieszkania w budynkach wielorodzinnych - mówi zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Piotr Sołtysek.

Uchwała nie jest ograniczona - jak dotąd - do jednego roku, ale funkcjonować będzie bezterminowo, a jej finansowanie zapewniane będzie z budżetu miasta. Nadal istotnym źródłem finansowania programu będą pożyczki lub dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Możliwe będzie też skorzystanie z innych zewnętrznych źródeł finansowania.

W odróżnieniu do lat poprzednich, obecny regulamin programu nie przewiduje dotacji na jakiekolwiek nowe kotły na paliwo stałe, nawet na kotły V klasy. Dotacje będzie można uzyskać na kotły gazowe, olejowe, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne i podłączenie się do ciepła systemowego.

Jest to podyktowane koniecznością uzyskania maksymalnego efektu ekologicznego dla ochrony powietrza atmosferycznego w naszym mieście. Ponadto obserwuje się malejące zainteresowanie źródłami ciepła na paliwa stałe. Od 2019 r. funkcjonuje program osłonowy oferujący tymczasową pomoc finansową osobom przechodzącym z węgla na inne, bardziej ekologiczne, a jednocześnie droższe czynniki grzewcze - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Kolejną nowością jest zwiększenie wysokości pojedynczej dotacji z dotychczasowego poziomu 70 proc. do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że kwota maksymalnego dofinansowania wyniesie 8.000 złotych w przypadku większości realizowanych nowych kotłowni ekologicznych. Nowością jest też wprowadzenie wyższego dofinansowania dla zastosowania pomp ciepła do celów grzewczych. W tym przypadku ustalono maksymalny poziom kosztów kwalifikowanych na 20.000 zł, a maksymalną dotację na 16.000 zł.

Zwiększone limity dotacji to efekt wzrostu kosztów w branży instalacyjnej. Mają też zwiększyć atrakcyjność programu dla osób decydujących się na wybór bardziej ekologicznego źródła ciepła niż paliwo stałe. W przypadku znacznie droższych pomp ciepła podwyższono dopłatę jeszcze bardziej, by zachęcić do częstszego ich stosowania. Pompy ciepła powinny zainteresować zwłaszcza właścicieli domów, które leżą na terenach bez dostępu do gazu.

Następna zmiana to zwiększenie do 50 puli wniosków, dla których prezydent miasta może zapewnić realizację poza kolejnością, jeśli będzie to uzasadnione społecznie, na przykład z racji wieku i stanu zdrowia wnioskodawców. Wprowadzono też zapisy dyscyplinujące osoby z kolejki odwlekające realizację zadania.

Liczba kotłowni modernizowanych w danym roku będzie wynikała z limitów finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie miasta. W tym roku zaangażowanie własnych środków finansowych miasta pozwoli na wcześniejsze rozpoczęcie programu i da możliwość zwiększenia liczby przeprowadzonych modernizacji.

Uchwała wprowadza nową możliwość dofinansowania inwestycji w indywidualnych własnościowych lokalach w budynkach wielorodzinnych. Możliwość ta dotyczy lokali własnościowych w tych budynkach, wobec których nie ma planów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Podłączenie do sieci ciepłowniczej całych budynków ma priorytet tam, gdzie to jest możliwe, i jest objęte osobnym programem uciepłownienia o bardzo atrakcyjnym poziomie dofinansowania.

Tę uchwałę Rada Miejska podjęła 22 głosami za, przy dwóch wstrzymujących się - radnych, którym nie podobało się wykluczenie z programu dotacji do kotłów węglowych V klasy.

Druga tego dnia uchwała - podjęta jednogłośnie - w sprawie kompleksowego programu ochrony powietrza mówiła o zaciągnięciu częściowo umarzalnej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.400.000 zł. Pożyczka pozwoli na modernizację w tym roku 300 kotłowni. Środki na modernizację 150 kolejnych kotłowni będą pochodzić z budżetu miasta. Dzięki temu możliwa będzie większa elastyczność realizacji programu oraz łatwiejsze będzie wykorzystanie umorzeń wcześniej zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek.

Zasady udzielania pożyczek (oprocentowanie do 3 proc.) stanowią, że po spłaceniu połowy pożyczki można wnioskować o umorzenie do 45 proc. jej wysokości, pod warunkiem przeznaczenia środków własnych odpowiadających umarzanej kwocie na realizację gminnego programu ograniczenia niskiej emisji.

Ariel Brończyk / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.