Reklama

Wiadomości

  • 19 lutego 2020
  • wyświetleń: 4577

Bielsko-Biała w rankingu zakorkowanych miast świata

W styczniu br. ukazał się raport firmy TomTom Index, zawierający dane dot. natężenia ruchu. Swoim zakresem objął 416 miast na świecie, w tym 12 miast z Polski, m.in. Bielsko-Białą. Nasze miasto zajęło 267. miejsce na świecie i 12 miejsce w Polsce.

ITS, MZK, autobus, 3 maja, sygnalizacja, korki
Bielsko-Biała w rankingu zakorkowanych miast. Jest stanowisko MZD · fot. bielsko.info


Na podstawie raportu, pojawiły się wpisy na różnych portalach internetowych. Ze względu na rozbieżne interpretacje tego samego raportu, prowadząc jednocześnie ciągły monitoring warunków ruchu, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie.

zakorkowane miasta


Stanowisko MZD Bielsko-Biała

Z przedstawionego raportu wynika, że Bielsko-Biała zajęło 11. miejsce wśród polskich miast oraz 267. miejsce na świecie pod względem zatłoczenia na drogach.

Jedynym miastem w Polsce, gdzie zgodnie z raportem zatłoczenie jest mniejsze niż w Bielsku-Białej, okazały się Katowice. Bielsko-Biała wyprzedziło takie miasta jak: Łódź, Kraków, Poznań, Warszawę, Wrocław, Trójmiasto, Szczecin, Lublin oraz Białystok. Raport wykazał, że zatłoczenie w Bielsku-Białej wyniosło 21% (co oznacza wzrost czasu przejazdu w porównaniu do czasu w warunkach idealnych). Obok Warszawy i Białegostoku, Bielsko-Biała odnotowało zaledwie 1% wzrost zatłoczenia w porównaniu z danymi z 2018 r.

Warto wspomnieć, że gwarancją porównywalności wyników jest pomiar w analogicznym okresie, w zbliżonych warunkach ruchowych. Mając na uwadze obecnie prowadzone inwestycje drogowe, obejmujące główne arterie komunikacyjne miasta, wyciąganie wniosków z tak przeprowadzonego raportu jest obarczone sporym błędem i nie potwierdza się chociażby w pomiarach prowadzonych z użyciem monitoringu wizyjnego i odczytach z pętli indukcyjnych na sieci dróg objętych takim monitoringiem. Należy także podkreślić, że wzrost zatłoczenia jest wprost uzależniony od natężenia ruchu, które w stosunku do 2018 r. wzrosło w Bielsku-Białej o 1,62%.

ab / bielsko.info

źródło: MZD Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.