Wiadomości

  • 19 lutego 2020
  • wyświetleń: 14507

W Szpitalu Wojewódzkim pracują 424 pielęgniarki i 86 położnych

Ministerstwo Zdrowia zainaugurowało Międzynarodową Kampanię "Nursing Now Polska", co wynika z ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Okazją jest dwusetna rocznica urodzin wybitnej reformatorki współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale.

Pielęgniarki ze Szpitala Wojewódzkiego · fot. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej


Barbara Wykręt, za-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa Szpitala Wojewódzkiego przyznała, że filarem należytego funkcjonowania każdej placówki medycznej jest wykwalifikowany zespół terapeutyczny, którego integralną część stanowią pielęgniarki i położne.

- We współczesnym modelu kształcenia pielęgniarek i położnych duży nacisk kładzie się na zdobycie fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności, dzięki czemu pielęgniarki i położne aktywnie uczestniczą w procesie leczenia. Towarzyszą pacjentom i ich bliskim od narodzin do śmierci, w sytuacjach dla nich trudnych, niejednokrotnie stykając się z dużym natężeniem emocji, czasem agresją, co wymaga opanowania, empatii i radzenia sobie ze stresem. Dlatego ich praca i zaangażowanie w opiekę nad różnymi grupami pacjentów zasługuje na ogromny szacunek, czego częściowym dowodem jest wysoka pozycja pielęgniarek i położnych w rankingu zawodów zaufania publicznego - powiedziała dyrektor.

Pielęgniarki ze Szpitala Wojewódzkiego
Pielęgniarki ze Szpitala Wojewódzkiego · fot. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej


Florence Nightingale urodziła się w 1810 roku we Florencji. W wieku 24 lat ogłosiła, że pragnie zostać pielęgniarką. Swoją decyzją przeraziła rodzinę: pielęgniarki wówczas rekrutowały się zazwyczaj spośród m.in. osób z niskich warstw społecznych. Wówczas żadna szanująca się dama nie mogła wykonywać tej pracy, która uważana była za zajęcie haniebne. W 1845 roku Florence zaczęła odwiedzać szpitale i inne placówki medyczne, gromadząc informacje na ich temat.

W 1851 Florence zaczęła uczyć się zawodu pielęgniarki w EwangelickimZakładzie Diakonijnym w Kaiserswerth. W 1853 przyjęła stanowisko przełożonej w Zakładzie Opieki dla Chorych Dam w Londynie i wykorzystała okazję, aby uczynić z owej instytucji wzorowy szpital swoich czasów. Podjęła się również szkolenia pielęgniarek, którym zapewniała odpowiednie wykształcenie zawodowe i dbała o ich poziom moralny, co miało przyciągać do zawodu kobiety o nieposzlakowanej reputacji.

W czasie wojny krymskiej zorganizowała od podstaw opiekę nad rannymi żołnierzami, zwalczając uprzedzenia i sprzeciwy lekarzy, urzędników i oficerów. Wielu żołnierzy brytyjskich, rannych w czasie wojny zawdzięczało jej życie. Jako przełożona zespołu 38 angielskich pielęgniarek w szpitalu w Scutari zdołała dzięki swej energii i zaangażowaniu poprawić fatalny stan sanitarny brytyjskich szpitali polowych. Odkryła, że ranni żołnierze umierają nie tylko z powodu obrażeń, lecz także na skutek szoku pourazowego, że potrzebują nie tylko leczenia, ale i opieki.Dzięki jej działaniom śmiertelność wśród nich spadła z ponad 40% do ok. 2%.

Za swoje zasługi Florence Nightingale została pierwszą kobietą - członkiem Królewskiego Towarzystwa Statystycznego (Royal Statistical Society), a później także honorowym członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Statystycznego (American Statistical Association).

Jej praca zmieniła oblicze zawodu pielęgniarki, opracowała standardy pracy pielęgniarskiej, za co w roku 1907 otrzymała Brytyjski Order Zasługi (Order of Merit). Aktualnie jej imieniem nazywany jest medal przyznawany najbardziej wybitnym pielęgniarkom.Dotychczas tym medalem zostały uhonorowane 103 Polki.

Za cel rozpoczętej właśnie kampanii Ministerstwo Zdrowia przyjęło przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia i uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. - Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać - przekonuje resort.

Ariel Brończyk / bielsko.info

źródło: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.