Reklama

Wiadomości

  • 18 lutego 2020
  • wyświetleń: 4061

Zielona infrastruktura Cygańskiego Lasu doceniona w konkursie

Bielsko-Biała zostało laureatem konkursu Karpaty łączą - zielona infrastruktura za projekt ochrony walorów przyrodniczych zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Cygański Las. Miasto otrzyma finansowe wsparcie.

cygański las
Zielona infrastruktura Cygańskiego Lasu doceniona w konkursie · fot. zespół projektowy


Nasze miasto znalazło się w gronie pięciu laureatów konkursu prowadzonego w ramach projektu Life pod nazwą Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach (Life16 GIE/PL/000648). Dzięki temu miasto otrzyma wsparcie finansowe na realizację projektu w wysokości 36 tys. zł.

Głównym celem konkursu było wspieranie współpracy i partnerstwa gmin karpackich - przede wszystkim samorządów oraz lokalnych grup działania i organizacji pozarządowych przy udziale innych instytucji oraz mieszkańców - na rzecz właściwego zarządzania przestrzenią i kształtowania zielonej infrastruktury. Praca konkursowa polegała na opracowaniu lokalnego studium wraz z planem działań na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury dla zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Karpat oraz wspierania zrównoważonego rozwoju gminy.

Bielska propozycja - przygotowana przez zespół składający się z przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska i Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Biura Rozwoju Miasta oraz Stowarzyszenia Olszówka - poświęcona była ochronie walorów przyrodniczych na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Cygański Las w Bielsku-Białej poprzez właściwe kształtowanie zielonej i błękitnej infrastruktury. Członkowie zespołu zwrócili szczególną uwagę na zrównoważone planowanie i rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w celu ograniczenia nadmiernego negatywnego wpływu człowieka na środowisko.

Przygotowując pracę konkursową, zespół przeprowadził ankietowe badanie świadomości i zainteresowania tematem zielonej infrastruktury wśród mieszkańców miasta (kilkuset respondentów), zarówno w sposób tradycyjny, jak i elektroniczny. Przeprowadzono lokalną inwentaryzację i mapowanie elementów zielonej infrastruktury. Zespół skoncentrował się przede wszystkim na obiektach błękitnej infrastruktury, takich jak cieki wodne, potoki górskie, oczka wodne i tereny podmokłe - jako wyróżniających się elementach na prawie całkowicie zadrzewionym obszarze.

Szczegóły dotyczące prowadzonych działań zostały szeroko przedstawione na stronie internetowej http://www.zielonainfrastruktura.karpatylacza.pl/konkurs/bielsko-biala poświęconej projektowi.

ab / bielsko.info

źródło: Magazyn Samorządowy - W Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.