bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 20 stycznia 2020
  • wyświetleń: 2099

Większa wykrywalność przestępczości, mniej wypadków

Wysoki poziom wykrywalności przestępczości kryminalnej - na poziomie ponad 70%. Mniej wypadków drogowych, w tym mniej osób rannych i zabitych. Tak w dużym skrócie można podsumować ubiegły rok w bielskim garnizonie. Podczas odprawy głośno wybrzmiało, że za każdą liczbą w policyjnej statystyce stoi człowiek, jego historia, a czasami osobista tragedia i to on jest dla bielskich policjantów najważniejszy.

podsumowanie
Bielska policja podsumowała 2019 rok · fot. KMP Bielsko-Biała


W auli Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej odbyła się odprawa służbowa, podsumowująca pracę bielskiej Policji w 2019 roku, w której wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek. Zaprezentowano rezultaty osiągnięte przez bielskich policjantów w ubiegłym roku oraz omówiono zakończone, realizowane i planowane inwestycje.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Arturowi Bednarkowi. Odprawie przewodniczył Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztof Herzyk wraz ze swoimi zastępcami mł. insp. Dariuszem Zajdą, nadzorującym pion prewencji i ruchu drogowego oraz mł. insp. Grzegorzem Jakubcem, odpowiedzialnym za służbę kryminalną.

Na wstępie szef bielskiego garnizonu przywitał przybyłych gości - występującego w imieniu I Wicewojewody Śląskiego Jana Chrząszcza, jego doradcę Jana Kurosa, Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego wraz ze swoim zastępcą Piotrem Kucią, Wicestarostę Bielskiego Grzegorza Szetyńskiego, burmistrzów i wójtów miast i gmin powiatu bielskiego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego sądów, prokuratur, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji oraz zaprzyjaźnionych służb mundurowych, kadry kierowniczej bielskiej komendy oraz związków zawodowych działających w Policji, oraz przedstawicieli mediów.

Następnie naczelnicy poszczególnych pionów (prewencji, ruchu drogowego, kryminalnego i wydziału do walki z przestępczością gospodarczą), przedstawili i omówili efekty służby uzyskane w 2019 roku. Mł. insp. Dariusz Zajda oraz mł.insp. Grzegorz Jakubiec podsumowali zaprezentowane wyniki.

Bielski garnizon Policji zrealizował wszystkie z celów, jakie zostały postawione w ubiegłym roku przed Polską Policją przez jej kierownictwo. Stróże prawa zabezpieczyli ponad 8 kg narkotyków, w tym 1 kg tych najgroźniejszych dla życia - dopalaczy. Na czarny rynek nie trafiło ok. 16.700 działek handlowych o wartości blisko pół miliona złotych. W minionym roku odnotowano wzrost wykrywalności przestępstw, w tym tych najbardziej uciążliwych społecznie. Policjanci zatrzymali więcej osób poszukiwanych listami gończymi. Stróże prawa odzyskali ponad 4 i pół miliona złotych majątku pochodzącego z przestępstw. Ujawnili 96 osób zaginionych, a zatrzymali w sumie blisko 1,5 tysiąca osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości. Policjanci ujawnili ponad 1 tysiąc popełnionych przestępstw więcej niż w roku 2018.

Stróże prawa zatrzymali 752 nietrzeźwych kierujących. Sprawdzili stan trzeźwości ponad 220 tys. kierujących. Na drogach było mniej wypadków, mniej osób zostało w nich rannych i mniej osób straciło w ich skutek życie. Było także mniej wypadków z udziałem pieszych.

Szef bielskiego garnizonu insp. Krzysztof Herzyk podziękował za dotychczasową pracę wszystkim bielskim policjantom, pracownikom cywilnym, funkcjonariuszom Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej oraz przedstawicielom współpracujących z bielską Policją służb i instytucji. Odrębne podziękowania skierował do kierownictwa śląskiego garnizonu Policji oraz władz miasta i starostwa za wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Insp. Krzysztof Herzyk omówił zrealizowane inwestycje, oddanie do użytku Posterunku Policji w Wilkowicach i zakończenie termomodernizacji i remontu Komisariatu Policji w Kobiernicach. Podziękował także przedstawicielom samorządów lokalnych za finansowe wsparcie prowadzonych inwestycji oraz w zakupy nowego taboru. W ubiegłym roku na ulice Bielska-Białej i powiatu bielskiego wyjechało 13 nowych radiowozów.

Głos w imieniu I Wicewojewody Śląskiego zabrał jego doradca Jan Kuros, który pogratulował policjantom dobrych wyników w służbie oraz życzył powodzenia i pomyślności zarówno w służbie, jak i w życiu osobistym. W imieniu władz samorządowych głos zabrali; Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski oraz Wicestarosta Grzegorz Szetyński, którzy w swoich wystąpieniach położyli nacisk na bardzo dobrą współpracę bielskiej Policji ze służbami i instytucjami, na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa. Pogratulowali policjantom osiągniętych wyników, życząc jednocześnie spokojnej i bezpiecznej służby.

Oficjalną część spotkania podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek, który scharakteryzował najistotniejsze zadania dla funkcjonariuszy województwa śląskiego oraz motywował do dalszej wytężonej pracy, aby w roku 2020 jej efekty były równie satysfakcjonujące, co ubiegłoroczne. Podsumowując wystąpienia, wiceszef śląskich policjantów zwrócił uwagę na bardzo dobrą pracę policjantów komisariatów w Bielsku-Białej i powiecie bielskim, co w znaczącym stopniu przełożyło się na osiągane przez bielski garnizon dobre wyniki. Odniósł się do wszystkich priorytetów Komendanta Głównego Policji i poziomu ich realizacji przez bielski garnizon Policji. Insp. Artur Bednarek zaznaczył jednocześnie, że priorytetową sprawą dla Policji jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, które powinno być wyznacznikiem pracy każdego policjanta.

ab / bielsko.info, źródło: KMP Bielsko-Biała

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.