Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 18 grudnia 2019
  • wyświetleń: 2143

Bielsko-Biała przekaże 50 tysięcy złotych gminie Szczyrk

Bielsko-Biała przekaże 50 tys. zł gminie Szczyrk z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym w wybuchu gazu, który miał miejsce 4 grudnia 2019 r. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Bielska-Białej na rok 2019. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miejska podczas sesji 17 grudnia.

4 grudnia 2019 r. w Gminie Szczyrk doszło do wybuchu gazu, w wyniku którego całkowicie został
zniszczony jeden budynek mieszkalny, a śmierć poniosło 8 osób.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminy mogą sobie
wzajemnie udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być
przeznaczone w szczególności na: pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu
terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie z art. 220 ust. 1 i 2 wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być
udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub
pomoc rzeczowa, a podstawą udzielenia jest umowa.

ab / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.