Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 16 listopada 2019
  • 18 listopada 2019
  • wyświetleń: 9087

Radny zapytał o zasadność podwyżki cen za śmieci. Znamy odpowiedź

W związku z planami podwyżki opłat za odbiór śmieci, radny Janusz Buzek wystosował do prezydenta miasta interpelację, w której dopytywał o zasadność dwukrotnej podwyżki cen za odbiór odpadów.

PSZOK, śmieci
PSZOK na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej · fot. bielsko.info


- Uzasadnienia obu projektów uchwał są lakoniczne i moim zdaniem nie stanowią dla radnych podstawy podjęcia racjonalnej i odpowiedzialnej decyzji w sprawie głosowania nad przyjęciem lub odrzuceniem projektów - poinformował radny Janusz Buzek.

Radny klubu Prawa i Sprawiedliwości poprosił o szczegółową analizę obecnych i prognozowanych wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami, a także dochodów z tytułu opłat za śmieci. Janusz Buzek dopytywał także czy znana jest liczba osób, które mimo zamieszkania w Bielsku-Białej, nie uiszczają opłaty.

Zastępca prezydenta miasta Piotr Kucia odpowiedział na interpelację radnego. Z planu wydatków wynika, że w 2019 roku koszt odbioru i zagospodarowania odpadów, wraz z kosztami administracyjnymi, wynosi 43,1 mln złotych. W 2020 roku szacunkowa kwota wydatków ma być większa o 7 mln złotych.

Wynika to przede wszystkim ze zwiększenia nakładów na zagospodarowanie odpadów przez Zakład Gospodarki Odpadami (z 11,9 mln zł na 15,3 mln złotych), a także działalność Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (z 3,9 mln zł na 5,7 mln zł).

W związku z tym, że system musi się sam finansować, przeprowadzono analizę podwyżki. W symulacji założono podwyżkę od 20 zł do 28 zł za gospodarstwo 1-osobowe. Zapewnienie zbilansowanego systemu w przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego ma zapewnić podwyżka opłaty do 26 zł.

analiza


Ponadto zastępca prezydenta miasta poinformował, że choć w Bielsku-Białej jest zameldowanych 165 695 osób, to nowym systemem gospodarowania zostało objętych 149 144 osób.

- Wszystkie ujawnione przypadki niezgłoszonych do systemu mieszkańców są na bieżąco weryfikowane, a właściciele nieruchomości wzywani do złożenia odpowiedniej deklaracji bądź w przypadkach nie złożenia są prowadzone postępowania administracyjne celem określenia wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi - informuje wiceprezydent.

Stan zaległości w opłacie za odpadami komunalnymi ze wszystkich rodzajów nieruchomości objętych systemem na dzień 13 listopada 2019 r. wynosi 1,015 mln zł.

ab / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.