Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 13 listopada 2019
  • 17 listopada 2019
  • wyświetleń: 2172

Powstał Projekt Ochrony Drzew na terenie Bielska-Białej

Prezydent Miasta Bielska-Białej podpisał zarządzenie w sprawie ochrony drzew na terenie miasta Bielska-Białej. Zarządzenie to zobowiązuje podmioty zarządzające nieruchomościami w imieniu Gminy Bielsko-Biała do dbałości o drzewa i krzewy oraz o prowadzenie procesów inwestycyjnych w taki sposób, aby zachować jak największą liczbę drzew.

Wycinka starych platanów przy ulicy Cieszyńskiej - 30.01.2018
Drzewa przy ulicy Cieszyńskiej · fot. bielsko.info


Przed przystąpieniem do opracowania rozwiązań projektowych trzeba będzie wykonać szczegółową inwentaryzację i waloryzację drzew i krzewów na terenie objętym planem danej inwestycji i na tej podstawie w ramach dokumentacji projektowej należało będzie wykonać tzw. POD czyli Projekt Ochrony Drzew.

W procesie planowania oraz już samej realizacji inwestycji trzeba będzie postępować zgodnie z opracowanymi na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Kartami określającymi standardy ochrony drzew w procesach inwestycyjnych. Karty opracowała dendrolog dr inż. arch. kraj. Marzena Suchocka (pracownik SGGW w Warszawie) i będą one dostępne na stronie internetowej Miasta po wejściu w życie zarządzenia czyli 19 listopada 2019 r.

Koordynacja i egzekwowanie prawidłowej realizacji zadań została powierzona Ogrodnikowi Miejskiemu.

Karty informacyjne określają jasne zasady i wytyczne prac dla projektantów oraz uczestników budowy, które umożliwiają uniknięcie uszkodzenia korony, pnia, korzeni drzewa oraz ochronę gleby przed zagęszczeniem. Opracowanych zostało 6 kart dla wszystkich etapów procesu inwestycyjnego zawierających wskazania i dobre praktyki oraz tzw. Karta „0” określająca cel stworzenia kart czyli ochronę drzew na placu budowy.

Karta Nr 1 zawiera informacje dotyczące organizacji placu budowy i wytyczne do wyznaczenia Strefy Ochrony Drzew czyli SOD

Karta Nr 2 to informacje i wytyczne dotyczące bezkolizyjnych nawierzchni i budowli

Karta Nr 3 zawiera informacje w zakresie ochrony gleby i prowadzenia prac ziemnych w czasie budowy

Karta Nr 4 przedstawia sposoby poprawy warunków siedliskowych czyli podpowiada jakie należy w danej sytuacji podjąć działania naprawcze

Karta Nr 5 to zapisy dotyczące właściwej pielęgnacji koron drzew , metody poprawnego cięcia gałęzi i konarów w razie potrzeby w czasie prowadzenia budowy

Karta Nr 6 zbiór wszystkich uzgodnień dot. prac w otoczeniu drzew - mamy tutaj informacje i wytyczne jakie dokumenty i uzgodnienia będą potrzebne w całym procesie inwestycyjnym. Znajdują się tu również zapisy dot. podstaw prawnych ochrony drzew oraz kar za zniszczenie drzewostanu.

Ważną rzeczą jest konieczność prowadzenia monitoringu w czasie prac i po ich zakończeniu przez inspektora nadzoru dendrologicznego lub specjalisty w zakresie ochrony drzew.

Wszystkie karty zawierają kod QR , który odsyła zainteresowanego do szczegółowo opisanych sposobów i metod postępowania oraz podpowiada dobre praktyki.

Mając świadomość, że drzewa są dobrem najwyższym podjęte zostały kroki w celu zachowania jak najlepszych standardów ich ochrony. Bielsko-Biała jest trzecim miastem w Polsce po Warszawie i Wrocławiu, które wprowadziło Karty informacyjne wyznaczające standardy ochrony drzew.

ab / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.