bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 20 października 2019
  • 27 października 2019
  • wyświetleń: 4467

Trwa konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Pediatrycznego

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej ogłosił drugi konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Od kandydata wymaga się wyższego wykształcenia, wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończonych studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletniego stażu pracy, dobrego stanu zdrowia, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Oferty z dokumentami (z podanym imieniem i nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym i adresem zwrotnym kandydata) należy składać do 28 października w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej - II postępowanie”. Opisane koperty z dokumentami na konkurs należy przesłać na adres: Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała lub złożyć bezpośrednio: Sekretariat Starosty - I p., pok. 124, w godz. 8.00-15.00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przewidziany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi do 30 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie: www.bip.powiat.bielsko.pl.

BM / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.