bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 13 października 2019
  • wyświetleń: 1980

Szpital stara się o remont elewacji zabytkowego pawilonu

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej złożył wniosek na dofinansowanie rewitalizacji elewacji pawilonu nr 1, w którym znajduje się Oddział Niemowlęcy oraz dyrekcja i administracja. W jego ramach przewidziano również realizację ważnych działań społecznych.

szpital pediatryczny
zabytkowy pawilon Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej · fot. Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej


Wniosek złożony został pod koniec września do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i wchodzi w skład całej grupy projektów wpisanych w Program rewitalizacji miasta Bielska-Białej. Dodajmy, że pawilon nr 1 zbudowano pod koniec dziewiętnastego wieku i z uwagi na jego dużą wartość historyczną, zaplanowane prace renowacyjne musiały zostać uzgodnione z konserwatorem zabytków.

- Nasz wniosek nie ogranicza się jedynie do rewitalizacji elewacji pawilonu nr 1, ale obejmuje również szeroką gamę działań dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i walki z ubóstwem. Dlatego między innymi planujemy utworzyć Park sensoryczny, a na terenie szpitala będą organizowane różnego rodzaju spotkania edukacyjne oraz informacyjne dotyczące wspomnianych problemów społecznych. W ramach tego zadania chcemy współpracować z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Współpraca ta, pod nazwą „Razem - szybciej, lepiej, kompleksowo” będzie zmierzała do objęcia wsparciem dzieci doświadczonych przez los, dzieci przebywających w pieczy zastępczej wraz z ich otoczeniem oraz dzieci niepełnosprawnych - informuje Czesław Kapała, zastępca dyrektora Szpitala Pediatrycznego do spraw administracyjno-technicznych.

- Formalne nawiązanie tej współpracy planowane jest w listopadzie, a będzie ona między innymi obejmować uruchomienie szybkiego kanału do diagnostyki medycznej i leczenia szpitalnego, wsparcie w zakresie edukacji zdrowotnej, rehabilitacji medycznej i społecznej oraz w zakresie terapii sensorycznej czy edukację dotyczącą bezpieczeństwa zabaw. Nasz projekt, do którego posiadamy kompletną dokumentację techniczną, został pozytywnie zaopiniowany przez działające przy prezydencie Bielska-Białej Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych - dodaje zastępca dyrektora.

Koszt całego zadania wynosi ponad milion zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 835 tysięcy zł. Wyniki konkursu znane będą wiosną 2020 roku.

ab / bielsko.info, źródło: Szpital Pediatryczny

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.