Wiadomości

  • 20 września 2019
  • 22 września 2019
  • wyświetleń: 5504

MZD nie kupi kolejnych wyświetlaczy prędkości

Miejski Zarząd Dróg podsumował działanie mobilnych wyświetlaczy prędkości w Bielsku-Białej. MZD uważa, że urządzenia w dłuższym czasie użytkowania są nieskuteczne.

wyświetlacz
Wyświetlacz firmy 3d Systemy Informacyjne na ulicy Wyzwolenia w Hałcnowie · fot. halcnow.pl


W związku z nagminnym przekraczaniem prędkości na ul. Bystrzańskiej (rejon wjazdu do miasta) Miejski Zarząd Dróg ustawił mobilny wyświetlacz prędkości, celem ograniczenia prędkości przejazdu pojazdów (40 km/h). Następnie przez kilkanaście miesięcy prowadzono obserwacje pod kątem skuteczności działania urządzenia.

Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że w początkowej fazie użytkowania urządzenia, część kierowców prawidłowo zareagowała na informacje wyświetlane na wyświetlaczu. Wynika to prawdopodobnie z niepewności w zakresie potencjalnych restrykcji jakie mogą ich dotknąć w sposób bezpośredni, w konsekwencji łamania przepisów. W dalszym okresie użytkowania skuteczność urządzenia maleje, a jego funkcja sprowadza się jedynie do zbierania danych statystycznych.

Z uwagi na mobilny charakter urządzenia, w momencie spadku skuteczności działania urządzenia, w sierpniu 2018 r. podjęto decyzję o przeniesieniu urządzenia na ul. Wyzwolenia. Następnie, po kolejnym spadku skuteczności działania, przeniesiono urządzenie na ul. Wincentego Witosa.

Podsumowując, Miejski Zarząd Dróg nie planuje zakupu kolejnych wyświetlaczy prędkości z uwagi na ich nieskuteczność w dłuższym okresie czasu użytkowania. Jednak, z uwagi na mobilny charakter urządzenia, posiadany wyświetlacz będzie przenoszony w nowe lokalizacje w ramach działań prewencyjno-edukacyjnych.

Szczegóły badań prędkości na stronie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

Ariel Brończyk / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.