Wiadomości

  • 18 września 2019
  • wyświetleń: 2549

Duże zainteresowanie nowym świadczeniem ZUS-u

Blisko 4,6 tys. wniosków o świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wpłynęło do oddziałów ZUS w województwie śląskim, w bielskim oddziale ZUS wraz z podległymi mu placówkami takich wniosków odnotowano 723.

Zainteresowanie świadczeniem uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest duże. Codziennie oddziały ZUS w województwie śląskim przyjmują po kilkadziesiąt formularzy, ale samych klientów, którzy przychodzą tylko zapytać jest znacznie więcej. Pomocą służą doradcy emerytalni, którzy są dostępni w każdej placówce ZUS. Również Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS uruchomiło specjalną linię do udzielania informacji na temat nowego świadczenia. Każdego dnia konsultanci, dostępni pod nr tel. 22 560 16 00, odnotowują setki połączeń telefonicznych z zapytaniem o nowe świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych.

- Najwięcej pytań jakie kierują nasi klienci do doradców emerytalnych dotyczą warunków przyznania świadczenia. Pytają, czy jest jakaś granica wiekowa dla osoby, starającej się o świadczenie 500+, czy może ubiegać się o nie 90-latek. Od razu odpowiem, że nie ma górnej granicy. Jeśli chodzi o wiek, wymagane jest tu ukończenie 18 roku życia, zatem wniosek może składać zarówno osoba 18-letnia, jak i ta, która ma dużo więcej lat i jest niezdolna do samodzielnej egzystencji - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Kolejnym powtarzającym się pytaniem od klientów jest to dotyczące dokumentowania niezdolności do samodzielnej egzystencji, czyli np. czy samo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uprawnia do tego świadczenia. W tym przypadku odpowiedź również jest negatywna. Zgodnie z przepisami dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie, którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest: orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, bądź orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

- Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, do wniosku muszą dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku (druk OL-9) oraz - jeśli posiadają - dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności - tłumaczy rzeczniczka.

Jeśli dokumentacja medyczna dołączona do wniosku będzie wystarczająca do wydania orzeczenia to wówczas lekarz orzecznik ZUS może wydać orzeczenie bez bezpośredniego badania stanu zdrowia.
Świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych jest adresowane do osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski, są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a łączna wysokość dotychczasowych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może przekraczać kwoty 1 600 zł brutto.

Przypomnijmy, przepisy obowiązywać będą od 1 października. W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy ZUS będzie miał nieco wydłużony termin na wydanie decyzji nie 30, a 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Ariel Brończyk / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.