Wiadomości

  • 3 września 2019
  • wyświetleń: 6148

MZD przeanalizowało nagrania z niebezpiecznego skrzyżowania

W ramach wdrożenia projektu Inteligentnych Systemów Transportowych w Bielsku-Białej, skrzyżowanie ulic: Warszawska - Eugeniusza Kwiatkowskiego - Sarni Stok zostało objęte monitoringiem wizyjnym. Mając na uwadze liczne zdarzenia drogowe zaistniałe na skrzyżowaniu, pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej przeprowadzili analizę materiału wideo. Analiza jednoznacznie wykazała, że główną przyczyną zaistniałych zdarzeń jest niedostosowanie się kierujących do sygnałów nadawanych przez sygnalizację świetlną.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami należy stosować się do sygnałów nadawanych przez najbliższy sygnalizator zlokalizowany bezpośrednio przy linii warunkowego zatrzymania.

Najbardziej kolizyjne relacje to:1. Relacja na wprost i w lewo z ul. Sarni Stok z relacją na wprost z ul. Warszawskiej (kierunek Centrum).

W poniższej sytuacji należy oczekiwać na sygnał zielony, tak jak pojazd Volkswagen (rys.1).

sarni
Rys. 1. Prawidłowe oczekiwanie na sygnał zielony na ul. Sarni Stok · fot. MZD Bielsko-Biała


Z analizy nagrań zdarzeń drogowych wynika, iż część kierowców zamiast stosować się do pierwszego sygnalizatora na danym wlocie, stosuje się do sygnalizatora zlokalizowanego na tarczy skrzyżowania, który w danym momencie dedykowany jest dla innej relacji. Konsekwencją takiego manewru jest np. zderzenie boczne z pojazdem jadącym ul. Warszawską w kierunku Centrum (rys.2).

sarni
Rys. 2. Wjazd na czerwonym świetle na wlocie ul. Sarni Stok · fot. MZD Bielsko-Biała


2. Relacja na wprost i w lewo z ul. Sarni Stok z relacją na wprost i w lewo z ul. Warszawskiej (kierunek Katowice)

sarni
Rys. 3. Przekroczenie linii zatrzymania pomimo braku możliwości ewakuacji ze skrzyżowania · fot. MZD Bielsko-Biała


Ze zgromadzonego materiału wynika także, iż część pojazdów jadących na wprost lub w lewo z ul. Sarni Stok, wjeżdżając na czerwonym świetle, doprowadziła do kolizji z pojazdami jadącymi ul. Warszawską w kierunku Katowic (rys.4).

W nawiązaniu do (rys. 3) należy przypomnieć, iż w przypadku braku możliwości ewakuacji ze skrzyżowania nie należy przekraczać linii warunkowego zatrzymania, nawet w przypadku sygnału zielonego.

sarni
Rys. 4. Wjazd na czerwonym świetle od strony ul. Sarni Stok · fot. MZD Bielsko-Biała


3. Relacja na wprost i w lewo z ul. Warszawskiej (kierunek Katowice) z relacją na wprost i w lewo z ul. Sarni Stok.

sarni
Rys. 5. Oczekiwanie na sygnał zielony dla relacji na wprost z ul. Warszawskiej w kierunku Katowic · fot. MZD Bielsko-Biała


W powyższej sytuacji należy zwrócić uwagę na sygnalizator umieszczony jako pierwszy od strony Centrum, a nie na sygnalizator umieszczony na tarczy skrzyżowania (rys.5). Efektem niezastosowania się do pierwszego sygnalizatora jest kolizja z pojazdem jadącym z ul. Sarni Stok na wprost lub w lewo. Monitoring wizyjny zarejestrował zdarzenia drogowe do których dochodziło w powyższych okolicznościach (rys. 6).

sarni
Rys. 6. Wjazd na czerwonym świetle na ul. Warszawskiej w kierunku Katowic · fot. MZD Bielsko-Biała


4. Relacja na wprost i w lewo z ul. Warszawskiej (kierunek Katowice) z relacją na wprost i w lewo z ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

sarni
Rys. 7. Prawidłowe oczekiwanie na sygnał zielony. · fot. MZD Bielsko-Biała


W sytuacji przedstawionej na (rys.7) należy zwrócić uwagę, aby zatrzymywać się przy sygnalizacji umieszczonej na tarczy skrzyżowania. Z analizy materiału wynika, że kierujący pojazdami niejednokrotnie nie stosują się do sygnału czerwonego, wskutek czego dochodzi do zdarzeń drogowych z pojazdami jadącymi na wprost lub w lewo z ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Należy też przypomnieć, iż w przypadku braku możliwości ewakuacji ze skrzyżowania nie należy przekraczać linii warunkowego zatrzymania.

sarni
Rys. 8. Przekroczenie linii warunkowego zatrzymania mimo braku możliwości ewakuacji · fot. MZD Bielsko-Biała


W powyższym przykładzie (rys.8) wielokrotnie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji w momencie nadania sygnału zielonego dla relacji na wprost i w lewo z ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Pojazdy marki Skoda oraz Volkswagen nie powinny przekroczyć linii zatrzymania na tarczy skrzyżowania.

Ponadto z uwagi na liczne wjazdy "pod prąd" Miejski Zarząd Dróg przypomina, iż w celu wykonania manewru skrętu w lewo, w pierwszej kolejności należy wjechać na tarczę skrzyżowania, a w następnej kolejności wykonać manewr skrętu.

Reasumując, kierowcy na przedmiotowym skrzyżowaniu powinni zachować szczególną ostrożność oraz stosować się do właściwych sygnalizatorów, a także nie przekraczać linii warunkowego zatrzymania bez możliwości ewakuacji ze skrzyżowania. Zastosowanie się do w/w zaleceń pozwoli uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Należy zaznaczyć, iż w analizie pominięto pojazdy wjeżdżające z premedytacją na sygnale czerwonym.

Ariel Brończyk / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.