Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 11 lipca 2019
  • wyświetleń: 770

Dodatkowy termin składania projektów Budżetu Obywatleskiego

Do 18 lipca mieszkańcy Bielska-Białej mogą zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowy termin spowodowany jest nową uchwałą ws. budżetu partycypacyjnego, która uwzględnia uwagi wojewody śląskiego.

Wojewoda Śląski stwierdził w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 17 maja 2019 r. nieważność w całości Uchwały Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. W związku z powyższym na IX sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 10 czerwca 2019 roku podjęto kolejną uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 uwzględniającą uwagi organu nadzorczego. Uchwała ta wprowadza m.in. dwa sposoby głosowania na pozytywnie zweryfikowane projekty tj. głosowanie elektroniczne oraz głosowanie tradycyjne za pośrednictwem kart do głosowania.

W związku z nową Uchwałą, Prezydent Miasta wskazał w zarządzeniu dodatkowy termin na składanie propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego. Propozycje projektów obywatelskich można składać do 18 lipca 2019 r. włącznie.

Formularz projektu w wersji papierowej wraz z listą poparcia projektu ogólnomiejskiego oraz wzorem zgody opiekuna prawnego osoby małoletniej będzie dostępny w Urzędzie Miejskim Bielska-Białej - pl. Ratuszowy 1, pok. 44,48. Formularz zgłoszenia projektu w wersji elektronicznej wraz z załącznikami jest do pobrania tutaj.

Propozycje mieszkańców Bielska-Białej złożone w czasie pierwotnego naboru (trwającego od 23 kwietnia do 23 maja 2019 r.) zostają automatycznie włączone na listę projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2020. Obecnie trwa ocena merytoryczna projektów złożonych przed 24 maja 2019 roku. Zgłoszone propozycje mieszkańców są weryfikowane pod kątem poprawności formalnej, prawnej oraz technicznej możliwości realizacji, a także weryfikowane są szacunkowe kwoty projektów.

Przypominamy, że w 7. edycji Budżetu Obywatelskiego na realizację zwycięskich projektów przeznaczono w sumie pulę 6.000.000 zł. Na projekty ogólnomiejskie rozdysponowana zostanie kwota 1.500.000 zł, a na osiedlowe 4.500.000 zł. Wartość pojedynczych projektów nie może przekroczyć odpowiednio kwoty 750.000 zł brutto i 150.000 zł brutto.

Propozycję projektu ogólnomiejskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej, a propozycję projektu lokalnego każdy mieszkaniec danego osiedla, którego dane przedsięwzięcie dotyczy.

ab / bielsko.info

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.