bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 5 maja 2012
  • wyświetleń: 4141

Jubileusz 30-lecia BSOGKK

Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej obchodził jubileusz 30-lecia istnienia. Jest to specjalistyczna placówka oświatowa wychowania pozaszkolnego dla dzieci i młodzieży z zaawansowanymi wadami postawy ciała z terenu miasta Bielska-Białej.

Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież w wieku 6 - 19 lat skierowane na zajęcia przez lekarza konsultanta BSOGKK i posiadające aktualne zdjęcie RTG kręgosłupa oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o zdolności do ćwiczeń. Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Bielsko-Biała.

Jubileusz 30-lecia BSOGKK · fot. UM Bielsko-Biała


W 1981 roku na wniosek Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej (z inicjatywy nieżyjącego już Romana Liszki, obecnie patrona Ośrodka), powstał pierwszy tego typu ośrodek specjalistyczny w Polsce pod nazwą „Wojewódzki Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej”. Kuratorium wyłączyło na ten cel parter budynku Państwowego Pogotowia Opiekuńczego w Bielsku-Białej. Wszystkie pomieszczenia przebudowano dla potrzeb prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia natomiast rozpoczęły się wiosną 1982 roku, a uroczyste otwarcie placówki miało miejsce 20 września 1982 roku.

W 1983 roku na Osiedlu „Złote Łany” otwarto filię WSOGKK - Osiedlowy Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej dysponujący dwiema salkami gimnastycznymi oraz gabinetem instruktażu ćwiczeń domowych. Ośrodek Osiedlowy na Osiedlu „Złote Łany” działał do czerwca 2011 roku.

W 1990 roku w Ośrodku zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Basenu przy WSOGKK, a w 1995 roku obiekt basenowy został oddany w stanie surowym zamkniętym. W tym czasie inwestycja została przejęta przez Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej jako zadanie własne.

We wrześniu 1997 roku oddano do użytku część ćwiczeniowo -administracyjną kompleksu, co pozwoliło zwiększyć liczbę dzieci i młodzieży objętych specjalistycznymi zajęciami gkk.

Zmiany administracyjne po 1 stycznia 1999 r. doprowadziły do likwidacji województwa bielskiego, a tym samym organu prowadzącego placówkę. Organem prowadzącym od 1 stycznia 1999 r. zostało Miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała.

1 września 2000 roku zmianie uległa nazwa placówki - Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej im. Romana Liszki. 25 marca 2000 roku oddano do użytku cały kompleks basenowo-ćwiczeniowy BSOGKK. W kwietniu 2002 roku dodatkowo uruchomiono siłownię oraz w miejsce sauny i pomieszczenia administracyjnego kompleks hydroterapii i masażu.

BSOGKK zyskał uznanie ze względu na zastosowane w nim nowatorskie rozwiązania. W oparciu o nasze doświadczenia powstało w kraju kilka podobnych ośrodków. W BSOGKK, we współdziałaniu z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Bielsku-Białej, organizowane były kursy kwalifikacyjne i doskonalące z zakresu gimnastyki korekcyjnej dla nauczycieli wf, nauczania początkowego i przedszkolnego.

Placówka, niezależnie od prowadzenia zajęć korekcyjnych, stanowiła i nadal stanowi bazę konsultacyjno - metodyczną dla nauczycieli prowadzących zajęcia gimnastyki korekcyjnej w szkołach całego Podbeskidzia.

Osobnym rozdziałem funkcjonowania placówki jest stała współpraca z uczelniami wyższymi (AWF Kraków, AWF Katowice, Politechnika Opolska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej), których studenci realizują w Ośrodku praktyki specjalizacyjne z zakresu gkk.

new / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.