bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 30 czerwca 2019
  • wyświetleń: 1173

O finansach dla przedsiębiorczych z BFPK

Artykuł sponsorowany:

Rozmowa z Bielskim Funduszem Projektów Kapitałowych (BFPK) o finansach dla przedsiębiorczych!

Refocus


Wiemy, że jako instytucja non profit wspieracie przedsiębiorców z województwa śląskiego w obszarze finansowym - poręczacie wadia i kredyty, piszecie biznes plany i wnioski o dotacje unijne, ale udzielacie również pożyczek?

Tak! Oferujemy przedsiębiorcom finansowanie wydatków obrotowych (zakup towarów, materiałów, usług) ale także inwestycji. Niedawno wydłużyliśmy okres spłaty takiej pożyczki na cele inwestycyjne do 84 miesięcy (7 lat).

Jakie jest oprocentowanie? Kto może się starać o taką pożyczkę?
Oprocentowanie jest uzależnione od okresu spłaty i oceny ryzyka. Dla okresu spłaty do 24 m-cy oferujemy oprocentowanie od 2,87%. O pożyczkę może starać się przedsiębiorca, który działa na rynku powyżej 3 miesięcy.

Czy pożyczkę spłaca się od razu? Często bywa tak, że zanim pojawią się przychody mija trochę czasu?
Rzeczywiście, z taką sytuacją mamy dość często do czynienia. Dlatego przedsiębiorca może wnioskować o karencję w spłacie pożyczki. Dzięki temu, przez pierwsze 6 miesięcy, płaci tylko raty odsetkowe. Dopiero w siódmym miesiącu zaczyna płacić pełne raty, czyli część kapitałową i odsetkową. Zresztą przedsiębiorca sam decyduje również o innych parametrach, na przykład czy chce płacić raty jednakowe czy też malejące.

A co się bardziej opłaca?
O tym rozstrzyga już sam przedsiębiorca. Raty równe oznaczają, że co miesiąc przedsiębiorca zapłaci część odsetek i kapitału, które w sumie dają stałą, powtarzalną regularną wartość. Przy ratach malejących przedsiębiorca zaczyna spłacać pożyczkę od najwyższej wartości (wyższej niż rata równa), ale raty te co miesiąc maleją. Wybór rat malejących oznacza też, że przedsiębiorca zapłaci łącznie mniej odsetek, czyli że pożyczka będzie tańsza.

Czy na pieniądze z pożyczki długo się czeka? Ile trwa cała procedura?
Maksymalny termin rozpatrzenia wniosku to 2 tygodnie. Trzeba zgromadzić trochę dokumentów, wypełnić nieco formularzy (pomagamy w tym!), a po podpisaniu umowy pieniądze przelewamy na konto przedsiębiorcy w krótkim terminie (do 7 dni).

A co z zabezpieczeniami? Pożyczka pewnie musi być zabezpieczona?
Tak, to prawda. Jest to konieczne z uwagi na bezpieczeństwo prowadzonej działalności wspierającej przedsiębiorców i zaangażowanie środków unijnych w kapitale funduszu pożyczkowego BFPK. Akceptujemy szeroki wachlarz zabezpieczeń - poręczenia osobowe i firmowe, hipotekę na nieruchomości, przewłaszczenie (np. samochodu lub maszyny), cesję z wierzytelności z kontraktu. Dzięki umowie ze Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym przedsiębiorca może wnioskować o poręczenie tej instytucji do wysokości 50% pożyczki.

Właśnie! Jaka jest maksymalna wysokość pożyczki?
W tej chwili to 345 tysięcy. Dolnej granicy nie ma.

A czy w ogóle warto brać pożyczki?
W naszej opinii finansowanie zewnętrzne, czy to w postaci kredytu bankowego czy dobrze dobranej pożyczki świadczy o racjonalnym działaniu przedsiębiorcy. Z jednej strony zapewnia pewien bufor bezpieczeństwa gdy na przykład kontrahent spóźnia się z zapłatą, z drugiej umożliwia bardziej dynamiczne działanie na rynku - tu przykładem może być zwiększenie asortymentu.

Dziękuje za rozmowę!