bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 26 czerwca 2019
  • wyświetleń: 2982

"Bon Żłobkowy" za drogi. Miasto musiałoby znaleźć rocznie 15 mln zł

Radni Przemysław Drabek i Maksymilian Pryga zwrócili się do prezydenta miasta z wnioskiem o uruchomienie tzw. "Bonu Żłobkowego" - miesięcznego świadczenia w wysokości 500 złotych, które miałoby być wypłacane na dzieci do 3. roku życia.

nbp, pieniądze, 500
"Bon Żłobkowy" miałby wynieść 500 zł na miesiąc · fot. NBP


- Proponujemy, aby stosowny bon wynosił 500 złotych miesięcznie na dziecko w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do dnia objęcia go wychowaniem przedszkolnym. "Bon Żłobkowy" będą mogli otrzymać rodzice, którzy mieszkają, pracują i odprowadzają podatki w Bielsku-Białej, a także nie przebywają na urlopie wychowawczym - pisali w interpelacji radni klubu PiS.

Ze względu na koszty, które w związku z wprowadzeniem "Bonu Żłobkowego" musiałaby ponieść gmina, radni zaproponowali, aby Urząd Miejski opracował i oszacował wprowadzenie kryterium dochodowego w oparciu o średnie zarobki mieszkańców Bielska-Białej.

Urzędnicy dokonali wstępnej analizy wdrożenia "Bonu Żłobkowego" na terenie miasta. Wyliczono, że świadczenie przysługiwałoby dla około 2600 dzieci. W wyliczeniu przyjęto kryteria wieku (od 1. roku życia do lat 3) oraz kryterium dochodowe (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczający 1922 zł).

- Przyjmując proponowaną wysokość dotacji na poziomie 500 zł miesięcznie należałoby zabezpieczyć rocznie w budżecie miasta na ten cel kwotę w wysokości 15,6 mln złotych. Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, że "Bon Żłobkowy" jest projektem bardzo kosztownym, znacząco wpływającym na budżet naszej gminy. Obecnie prowadzona polityka prorodzinna państwa, w tym przyznanie od 1 lipca br. świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, bez względu na dochód rodziny, niewątpliwie ułatwi funkcjonowanie rodzicom z małymi dziećmi - poinformował Adam Ruśniak, zastępca prezydenta miasta.

Ponadto urzędnik dodał, że trwają analizy wdrożenia w Bielsku-Białej dofinansowania do niepublicznych podmiotów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

- Takie rozwiązanie zmniejszyłoby opłaty ponoszone przez rodziców w niepublicznych żłobkach, a także w głównej mierze przyczyniłoby się do zwiększenia liczby nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych przez prywatnych przedsiębiorców - zakończył wiceprezydent.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.