bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 25 czerwca 2019
  • wyświetleń: 2064

Wizja radnych na rozwój miasta i regionu. Złożyli wniosek u marszałka

Janusz Buzek oraz Marcin Litwin, radni Bielska-Białej i członkowie Porozumienia Jarosława Gowina, złożyli wniosek do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+. We wniosku zdefiniowali odrębną politykę rozwojową aglomeracji Bielska-Białej w ramach województwa śląskiego.

buzek litwin
Wizja radnych na rozwój miasta i regionu. Złożyli wniosek u marszałka · fot. Porozumienie


- Bielsko-Biała jest większe od miast wojewódzkich Opola i Zielonej Góry oraz niedużo mniejsze od stolicy województwa świętokrzyskiego. Tworzy ważne związki społeczne i gospodarcze z powiatami ziemskimi i gminami województwa śląskiego i małopolskiego. Wymaga więc odrębnego i pogłębionego potraktowania w ramach polityki przestrzennej województwa śląskiego - argumentują radni Jerzy Buzek i Marcin Litwin.

- Jednostki samorządu terytorialnego, w tym miasto Bielsko-Biała, miały czas do 15 maja br., aby składać wnioski do zmiany Planu. Prezydent Bielska-Białej złożył wniosek po czasie, tj. 29 maja, ograniczając się do truizmów z zakresu transportu i komunikacji. Nie skorzystał z okazji i nie domagał się, aby do dokumentów planistycznych województwa wprowadzić odrębny plan miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Bielska-Białej, zapewniając mu stworzenie koniecznego i specyficznego modelu rozwojowego w ramach województwa - informują członkowie partii Porozumienie.

Radni korzystając z możliwości, że osoby prywatne mogą do 30 czerwca br. przesyłać uwagi do Planu, w dniu 24 czerwca złożyli wniosek w Urzędzie Marszałkowskim.

Wniosek radnych Janusz Buzka i Marcina Litwina zawiera m.in. postulaty:
1. Podziału Planu województwa na rozdziały poświęcone poszczególnym subregionom, tak by dla każdego z nich prowadzić odrębne rozpoznanie uwarunkowań oraz podejmować odrębne ustalenia kierunkowe. W subregionie bielskim należy dokonać rozróżniania na Śląsk Cieszyński oraz małopolską Żywiecczyznę i małopolską wschodnią część Powiatu Bielskiego.

2. Stworzenia odrębnego planu miejskiego obszaru funkcjonalnego aglomeracji Bielska-Białej pod kątem ekonomicznym, społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, transportowym itd.

3. Uwzględnienia wschodniego ramienia aglomeracji Bielska-Białej. Chodzi o to, aby wszystkie elementy diagnozy i ustaleń kierunkowych dotyczące aglomeracji Bielska-Białej brały pod uwagę wschodnie ramię aglomeracji znajdujące się w województwie małopolskim - do Andrychowa z gminami ościennymi włącznie.

4. Wprowadzenia dla Planu zagadnienia transportu publicznego dla aglomeracji Bielska-Białej. Konieczna jest modernizacja linii kolejowych węzła bielskiego z uwzględnieniem potrzeb ruchu podmiejskiego, w tym uzupełnieniem siatki przystanków. Na linii średnicowej w Bielsku-Białej należy dobudować brakujący drugi tor. Powinien też powstać nowy przystanek Bielsko-Biała Śródmieście - u południowego wylotu tunelu. Ponadto pilna jest modernizacja linii kolejowych w kierunkach do Cieszyna i Wadowic, z uwzględnieniem odcinkowej dobudowy drugich torów, zależnie od potrzeb ruchowych z założeniem zapewnienia cyklicznego rozkładu jazdy. Uzupełnieniem transportu aglomeracyjnego na najważniejszych kierunkach nieobsłużonych koleją powinna być komunikacja autobusowa. Pewnym wzorcem są tutaj organizowane przez samorząd województwa małopolskiego linie dowozowe do Wieliczki.

5. Uzupełnienia wyposażenia Bielska-Białej w infrastrukturę społeczną wyższego rzędu. Bielsko-Biała jako miasto co najmniej porównywalne z mniejszymi miastami wojewódzkimi powinno zyskać standardowe dla tej wielkości miast wyposażenie w infrastrukturę społeczną. Należy stworzyć program rozwoju szkolnictwa wyższego uwzględniający powołanie uczelni z pełnią praw akademickich, rangi uniwersytetu klasycznego, oraz zwiększenie liczby studentów do poziomu porównywalnego z Kielcami bądź Opolem. W sferze kultury należy doprowadzić do powołania filharmonii jako instytucji wojewódzkiej. W zakresie mediów publicznych proponuje się utworzenie w Bielsku-Białej redakcji i studiów nadawczych katowickich oddziałów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia z możliwością tworzenia własnych programów informacyjnych i publicystycznych.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.