bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

 • 10 maja 2019
 • wyświetleń: 1807

Rady Osiedli: Samorząd to nie sam urząd! - zgłoszenia kandydatów

Artykuł sponsorowany:

Cztery lata temu odbyły się w naszym mieście pierwsze powszechne wybory do Rad Osiedli. Już wkrótce - 16 czerwca będziemy uczestniczyć w kolejnym głosowaniu, dzięki któremu wybierzemy przedstawicieli naszych „małych ojczyzn”. Wskażemy wówczas osoby, które będą reprezentowały mieszkańców Bielska-Białej na najniższym szczeblu samorządowym.

Rada


Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do Rad Osiedli - nabór trwa do 17 maja włącznie. Członkiem Rady może zostać każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, jest obywatelem Unii Europejskiej i został ujęty w stałym rejestrze wyborców.

Czekamy na zgłoszenia osób, które chcą poczuć się gospodarzami w swojej dzielnicy, mieć wpływ na to jak wygląda miejsce, w którym mieszkają. Ludzie na dole najlepiej wiedzą, jak urządzić swoje najbliższe otoczenie - zachęca Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.

W nadchodzącej kadencji planowane jest znaczne rozszerzenie kompetencji Rad Osiedli.

Realizując ideę społeczeństwa obywatelskiego i chcąc zapewnić mieszkańcom możliwość wpływu na swoje najbliższe otoczenie, do nowych zadań Rad będzie należeć szereg spraw związanych z opiniowaniem projektowanych inwestycji i zmian przestrzennych na swoim terenie - informuje Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.

Nowo wybrane Rady Osiedli będą mogły na etapie projektowym wyrazić swoje zdanie na temat planów przebudowy dróg czy zmiany organizacji ruchu. Zwiększony zostanie ich udział w opiniowaniu zmian dotyczących linii komunikacji publicznej przebiegającej przez teren osiedli. Analizie poddawane będą uwagi Rad Osiedli dotyczące zmiany organizacji miejskich jednostek mających swoje placówki na terenie osiedli. Gmina będzie również zobowiązana do zasięgnięcia opinii Rady na temat zbycia gruntów miejskich na obszarze działania Rady.

W 2019 roku Rady Osiedli otrzymały dodatkowe 3 mln złotych do wydatkowania na lokalne sprawy, którymi dysponują według własnego uznania. Co więcej, Rady Osiedli zyskają możliwość opiniowania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, planowanych do realizacji na swoim terenie.

Formularze zgłoszeń dla kandydatów oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD OSIEDLI - PYTANIA I ODPOWIEDZI


 • CZY MOGĘ ZGŁOSIĆ SWOJĄ KANDYDATURĘ DO RADY OSIEDLA?

Jeśli najpóźniej w dniu głosowania kończysz 18 lat, jesteś obywatelem Unii Europejskiej, mieszkasz na obszarze osiedla i jesteś ujęty w stałym rejestrze wyborców oraz posiadasz bierne prawo wyborcze - TAK, ZACHĘCAMY CIĘ DO KANDYDOWANIA.

 • CZY MUSZĘ ZEBRAĆ LISTĘ PODPISÓW Z POPARCIEM MOJEJ KANDYDATURY?

Tak. Wystarczy lista z poparciem 15 wyborców zamieszkałych i wpisanych do stałego rejestru wyborców w Twoim osiedlu. Pamiętaj - mogą to być także osoby z Twojej rodziny i współlokatorzy.

 • CZY BĘDĘ MUSIAŁ/A PROWADZIĆ KAMPANIĘ WYBORCZĄ ZA SWOJĄ KANDYDATURĄ?

Prowadzenie kampanii wyborczej nie jest obowiązkowe. Zachęcamy jednak do lokalnej aktywności w okresie poprzedzającym wybory do Rad Osiedli. Prezentacja swoich pomysłów na rozwój i funkcjonowanie „małej ojczyzny” znacznie zwiększy rozpoznawalność Twojej kandydatury. Musisz wiedzieć, że skuteczna agitacja na szczeblu wyborów do Rad Osiedli może być prowadzona nawet w oparciu o rozmowy i spotkania z sąsiadami, którzy mobilizują przy wspólnym, lokalnym problemie.

 • JAK CZĘSTO SPOTYKA SIĘ RADA OSIEDLA?

Częstotliwość spotkań Rady Osiedla nie jest jednakowa na każdym osiedlu. Zebrania Rad Osiedli odbywają się raz w miesiącu. Dodatkowo, wyznaczane są dyżury, lecz zazwyczaj nie biorą w nich udziału wszyscy radni jednocześnie.

 • GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ SPOTKANIA RADY OSIEDLA? CZY BĘDĘ MUSIAŁ/A DOJEŻDŻAĆ NA SPOTKANIA DO CENTRUM MIASTA?

Spotkania Rad Osiedli odbywają się w placówkach publicznych (domach kultury, szkołach, siedzibach OSP) funkcjonujących na terenie Twojego osiedla.

 • GDZIE MOGĘ ZGŁOSIĆ SWOJĄ KANDYDATURĘ?

Zgłoszenie wraz z listą podpisów musi być dostarczone do Miejskiej Komisji Wyborczej najpóźniej do 17 maja, do godziny 15:00. Uprawnionymi do składania oświadczeń w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Osiedla są pierwsi trzej wyborcy, którzy widnieją na liście podpisów.

 • CZY MIESZKAŃCY INTERESUJĄ SIĘ WYBORAMI DO RAD OSIEDLI? CZY JEST SENS ABYM KANDYDOWAŁ/A?

W poprzednich wyborach do Rad Osiedli, które przeprowadzono w 2015 roku, frekwencja wyniosła ponad 20%. Oznacza to, że co piąty uprawniony do głosowania mieszkaniec naszego miasta wybrał swojego kandydata.

 • CZY PEŁNIĄC FUNKCJĘ RADNEJ/RADNEGO OSIEDLA MOGĘ RÓWNOCZEŚNIE PRACOWAĆ ZAWODOWO?

Oczywiście. Aktywność w Radzie Osiedla nie wpływa na Twoją pracę zarobkową.

 • CZY ZA PRACĘ W RADZIE OSIEDLA PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE?

Nie. Członkowie Rad Osiedli pełnią funkcję wyłącznie społecznie.

 • W JAKIM SKŁADZIE PRACUJE RADA OSIEDLA?

Każda Rada Osiedla liczy 15 członków, ze swojego składu wybiera m.in. Zarząd Osiedla, Komisję Rewizyjną, Skarbnika i Sekretarza.

 • ILE TRWA KADENCJA RADNEJ/RADNEGO?

Aktualnie projektowane zmiany w statutach osiedli obejmują wydłużenie kadencji z 4 do 5 lat.

 • CZY POTRZEBNE JEST DOŚWIADCZENIE W DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ?

Absolutnie nie! Działalność w Radzie Osiedla może być właśnie dla Ciebie bardzo dobrym początkiem działalności publicznej. Wielu członków Rady Miejskiej zaczynało swą aktywność uczestnicząc właśnie w pracach Rad Osiedli.