Wiadomości

  • 6 lutego 2019
  • wyświetleń: 3868

Ponowne wyłożenie ważnego dokumentu planistycznego

Prezydent miasta Bielska-Białej zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

studium, plan zagospodarowania, mpzp
fot. bielsko.info


Studium będzie do wglądu od 15 lutego 2019 roku do 7 marca 2019 roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta przy Placu Ratuszowym 6 w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. od 11.00 do 13.00 w czwartki w godz. od 14.00 do 17.00 oraz na stronie internetowej Biura Rozwoju Miasta (Biuletyn Informacji Publicznej).

Dodatkowe wyłożenie, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, ma na celu postulowane przez mieszkańców wydłużenie konsultacji społecznych i dotyczy tego samego projektu studium, który był wyłożony do publicznego wglądu w styczniu.

Uwagi wniesione w trakcie pierwszego wyłożenia projektu studium rozpatrywane będą łącznie z uwagami, które wpłyną w podanym w niniejszym ogłoszeniu terminie.

Ariel Brończyk / bielsko.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.