bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 28 stycznia 2019
  • wyświetleń: 1950

Przedsiębiorco! Nie zamrażaj swoich pieniędzy!

Artykuł sponsorowany:

Pieniądze w firmie powinny pracować, jednak przedsiębiorcy chcący brać udział w przetargach publicznych często muszą zamrozić część swoich pieniędzy, gdyż wymogiem udziału w przetargu jest wadium. Na szczęście, dzięki takiej instytucji jak Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych, możemy poradzić sobie z tymi trudnościami.

BFPK


BFPK spełnia warunki art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie wniesienia wadium do przetargu w formie poręczenia.

Czym jest BFPK?

Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych jest instytucją otoczenia biznesu wyspecjalizowaną w zakresie finansów. Powstał w 2002 roku z inicjatywy gminy Bielsko-Biała i w pierwszych latach skupiał się na poręczeniach. Obecnie działalność BFPK obejmuje znacznie szerszy zakres, a misją jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez doradztwo oraz świadczenie usług finansowych. Jak wygląda aktualna oferta Funduszu i kto może z niej skorzystać?

Jakie warunki trzeba spełniać by otrzymać wsparcie?

Do BFPK mogą zgłosić się przedsiębiorcy (mikro, mali oraz średni) z terenu woj. śląskiego, w celu uzyskania wsparcia w postaci poręczenia lub pożyczki współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ważne jest to, że wnioskodawca musi spełniać określone warunki, aby ubiegać się o pomoc:
  • nie może posiadać zaległości podatkowych (ZUS, US),
  • musi terminowo wywiązywać się ze swoich zobowiązań, w tym wobec banków,
  • nie może należeć do grupy zagrożonych przedsiębiorców w rozumieniu wytycznych Wspólnoty Europejskiej,
  • musi posiadać zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty wnioskowanej pożyczki w określonym terminie.

Jeżeli przedsiębiorca spełnia wszystkie te wymogi, swobodnie może umówić się na bezpłatną konsultację z pracownikiem BFPK, który przygotuje odpowiednią dla niego formę wsparcia.

W jaki sposób BFPK pomaga przedsiębiorcom?

Kolejny krok to nic innego, jak spotkanie z pracownikami instytucji, podczas którego wnioskodawca wypełnia wnioski oraz deklaracje niezbędne do uzyskania wsparcia.
Wnioskodawca powinien pojawić się w siedzibie Funduszu z wszelkimi niezbędnymi dokumentami księgowymi - mogą one różnić się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. O szczegóły warto dopytać telefonicznie, mailowo lub w ramach wspomnianej wyżej konsultacji.
Dzięki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości możliwe jest wsparcie działalność innowacyjnej i badawczej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. Możliwe jest również finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.
Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych jako beneficjent pomocy przekazanej w ramach umowy o dofinansowanie z PARP i prowadzi:
  • fundusz pożyczkowy,
  • fundusz poręczeniowy.

Pieniądze w firmie powinny pracować, jednak przedsiębiorcy chcący brać udział w przetargach publicznych często muszą zamrozić część swoich pieniędzy, gdyż wymogiem udziału w przetargu jest wadium. Wadium, to w skrócie kaucja mająca na celu zabezpieczenie realizacji transakcji. Stosowane jest m.in. w zamówieniach publicznych. Możliwe jest jednak uniknięcie wpłaty realnej gotówki, jaką jest wadium poprzez skorzystanie z poręczenia zapłaty wadium. Poręczenia wadium BFPK jest tanie, wygodne i poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa z uwagi na brak konieczności blokowania środków pieniężnych.

Udzielenie pomocy

Wstępna analiza możliwości udzielenia poręczenia odbywa się na etapie przyznawania pakietu poręczeń wadialnych, zaś koszt z tym związany to zaledwie 1-2 zł. Pakiet ten ważny jest przez rok. Przedsiębiorca może korzystać z przyznanego pakietu- w zależności od potrzeby, w odniesieniu do konkretnych przetargów do wyczerpania przyznanego limitu (nawet do 750 tys. zł w konsorcjum ze ŚRFP).

Schemat_wadia


Cena za poręczenie wadium w zależności od okresu jego trwania (30-90 dni) wynosi 0,2%-0,6% wartości wadium, min. 100 zł. Przykładowo oznacza to, że dla wadium do 50 tys. zł (przy terminie poręczenia do 30 dni włącznie) cena wiąże się jedynie z kosztem w wysokości 100 zł.

Szybko i bez nerwów

Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Dzięki niemu, uzyskamy pomoc, dzięki której będziemy mogli czuć się spokojnie oraz bezpiecznie, a wszystko to przy poniesieniu niewielkich kosztów.
Uzupełnieniem opisanej powyżej oferty jest doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania i wdrożenia nowych przedsięwzięć czy pozyskiwania środków unijnych - od tworzenia biznesplanów, poprzez przygotowanie analiz finansowych przedsięwzięć i opłacalności wejść rynkowych po analizy rynkowe.
Eksperci Funduszu mogą również, przygotować na zlecenie przedsiębiorcy wniosek o środki unijne lub za niewielką opłatą wniosek o dotację dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wszystkie szczegółowe informacje w zakresie oferty BFPK dostępne są na stronie www.bfpk.pl. Zapraszamy do umówienie się na bezpłatna konsultację tel. 33 497 29 79; fundusz@bfpk.pl.